Bôrik (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri Starého Mesta.

Rozloha: 14.284m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál.

Opis: Ochrana lokality s porastom borovice čiernej (Pinus nigra) vysokého veku uprostred zastavaného územia na Hrebendovej ulici. Porast má environmentálny význam ako prvok mestskej zelene.