Biely kameň (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Cigeľ a Handlovej, časť Nová Lehota.

Rozloha: 1.159.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1975. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Územie predstavuje dominantný bralnatý vrchol v severoseverovýchodnom ukončení hlavného hrebeňa pohoria Vtáčnik. Jeho význam spočíva v dominantnosti objektu aj v ukážke rozpadu lávových prúdov a zriedkavého výskytu ryolitových telies vo vulkanických komplexoch pohoria Vtáčnik. Impozantná skalná stena niekoľko desiatok metrov vysoká, skalné bašty, rebrá, kamenné moria a suťové kužele. Zachované biocenózy skál a bukového vegetačného stupňa.