Bešeňovské travertíny (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Bešeňová.

Rozloha: 7.323m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1951, novelizované v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Ochrana travertínových kôp a terás s vývermi minerálnych vôd na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Bohatý výskyt močiarnej kveteny. Výtvory mimoriadneho vedeckého a kultúrno-náučného významu.