Bábske jazierko (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Selice a Vlčany.

Rozloha: 35.201m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Babské jazierko. Pôvodne malo názov Babské jazero. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Chránené územie je vyhlásené na ochranu lokality, ktorá je jedným z posledných pomerne dobre zachovaných mŕtvych ramien Váhu s otvorenou vodnou hladinou a s výskytom typickej flóry a fauny na území okresu Šaľa. Okolo vodnej plochy sa nachádza stromový porast, ktorý je prirodzeným vetrolamom.