Andezitové kamenné more (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Malá Lehota.

Rozloha: 14.300m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1975. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Hlavný význam chráneného územia spočíva v jeho vedeckej hodnote. Je jedinečné svojou genézou, tvorené je masívnymi tmavými andezitmi. Vzniklo rozpadom andezitového lávového prúdu na mieste, najzachovalejšia je jeho čelná časť.