(Al6) Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade

Biotop sa vyskytuje v subalpínskom až alpínskom stupni Belianskych Tatier, Nízkych Tatier, Vysokých Tatier a Západných Tatier. Známy je z lavínových žľabov a subalpínskych holí Malej Fatry (Krivánska Fatra) a Veľkej Fatry. Spoločenstvá zväzu Calamagrostion villosae majú obmedzené rozšírenie, ohrozované sú najmä výsadbou smreka a kosodreviny.

Al6a – Calamagrostion villosae. Vysokosteblové, druhovo chudobnejšie spoločenstvá s prevahou smlzu chĺpkatého. Osídľujú prevažne plytké, skeletnaté a kyslé pôdy na stanovištiach s hrubou, dlhšie trvajúcou snehovou pokrývkou, chránených pred priamymi účinkami vetra. Optimálne vyvinuté v eróznych a lavínových žľaboch, na úsypových kužeľoch a na voľných miestach medzi kosodrevinou.

Al6b – Trisetion fusci. Mozaikovité, chiono- a hygrofilné spoločenstvá vysokých tráv, dvojklíčnolistových bylín a kríčkov, patriace k druhovo najbohatším vysokohorským spoločenstvám na silikátoch. Najčastejšie osídľujú dná menších priehlbní s náplavmi jemnozeme a humusu v blízkosti vysokohorských bystrín a plies; voda preteká medzi balvanmi hlbšie pod povrchom pôdy. Konfigurácia terénu podmieňuje hlbokú a dlhotrvajúcu snehovú pokrývku. Pôdy sú prevažne stredne hlboké až hlboké, silne humózne, hlinité, husto prekorenené, balvanité, slabo až veľmi kyslé, s vysokým obsahom prístupných živín.