(Kr8) Vŕbové kroviny stojatých vôd

Uzavreté porasty krovitých vŕb, charakteristické bochníkovitým tvarom a sivou monotónnou farbou s dominanciou vŕb (Salix cinerea, S. aurita), dorastajúce do výšky 2-5(7)m. V bylinnom poschodí, ak v porastoch nestagnuje voda, sa vyskytujú hygrofilné až mezické druhy. Druhové zloženie je závislé od vlhkostných, pôdnych a hypsometrických pomerov. Vznikajú rôzne typy týchto krovín s odlišným podrastom, napr. s druhmi Sphagnum sp., Thelypteris palustris, Rubus caesius, Hydrocharis morsus-ranae, ale aj vysokými ostricami a pod. Významným ekologickým faktorom je stagnujúca voda, vo vyšších nadmorských výškach miestami mierne tečúca voda. V terénnych zníženinách na aluviálnych lúkach a podmáčaných poliach sa vyskytujú rôznoveké skupiny až kolónie týchto košato rozložených vŕbových krovín. Vyskytujú sa od planárneho do submontánneho stupňa (200-900m). Najrozšírenejšie sú v alúviách veľkých riek na Borskej nížine, Podunajskej rovine a Východoslovenskej rovine. Vo vyšších polohách sa vyskytujú v alúviách riek Hornád, Hron, Orava, Poprad, Turiec, Váh a inde.