(Ls5.4) Vápnomilné bukové lesy

Bukové alebo zmiešané (dub, jedľa, smrek, borovica, javory) lesy s prevahou buka na strmých skalnatých svahoch s rendzinovými pôdami na podloží karbonátových hornín budovaných z vápencov, dolomitov, travertínov a vápnitých flyšov. V nižších polohách sa nachádzajú na chladných expozíciách, v stredných, kde majú optimum, na všetkých a vo vyšších polohách predovšetkým na južných expozíciách. Spravidla býva prítomné druhovo bohaté krovinové poschodie. V bylinnej vrstve sa mozaikovito uplatňujú druhy rôznych ekologických skupín – lesostepné vápnomilné, mezotrofné, ale aj oligotrofné druhy a prvky kvetnatých bučín. Biotop sa vyskytuje v pohoriach tvorených karbonátovými horninami, v podhorskom až nižšom horskom stupni, v nadmorskej výške (300)600-1.000(1.400)m, v celkoch Bachureň, Belianske Tatry, Biele Karpaty, Branisko, Čergov, Čierna hora, Ďumbierske Tatry, Horehronské podolie, Chočské vrchy, Chvojnická pahorkatina, Kráľovohoľské Tatry, Ľubovnianska vrchovina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Muránska planina, Pieniny, Považské podolie, Považský Inovec, Revúcka vrchovina, Slovenský kras, Slovenský raj, Spišská Magura, Spišsko-šarišské medzihorie, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Tribeč, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Vihorlatské vrchy, Volovské vrchy, Vtáčnik, Západné Tatry, Zvolenská kotlina a Žiar.