(X6) Úhory a burinová vegetácia na pieskoch

Polia a vinice na piesčitých pôdach, ktoré sa pravidelne obrábajú tradičným spôsobom, s typickou burinovou pieskomilnou a teplomilnou vegetáciou. Porasty burín sa vyvíjajú v závislosti od agrotechnických zásahov, sú obvykle jedno- až dvojvrstvové a nezapojené. Medzi druhmi prevládajú jednoročky, viaceré so schopnosťou vydržať dlhé obdobia sucha. Biotop sa vyskytuje sporadicky v najteplejších nížinách na juhu Slovenska, v Borskej nížine, Ipeľskej kotline, Podunajskej rovine, Košickej kotline a Východoslovenskej rovine.