(Ls3.1) Teplomilné submediteránne dubové lesy

Najxerofilnejšie dubové lesy vyskytujúce sa na výslnných expozíciách v teplých a suchých oblastiach, najčastejšie na karbonátoch a bázických horninách. Zaberajú extrémnejšie reliéfové tvary s plytkými pôdami typu rendzín a rankrov. V typickej podobe sú to rozvoľnené porasty duba plstnatého a teplomilných krov dosahujúcich výškou stromovú úroveň. Vo vyšších a chladnejších polohách sa významnejšie uplatňuje dub zimný. Jednotka často tvorí komplex so xerotermofilnými travinnými spoločenstvami a charakteristická je veľká druhová diverzita v krovinovej a bylinnej vrstve. Biotop sa vyskytuje v južných predhoriach Západných Karpát do nadmorskej výšky 400-600m, fragmentárne vo vnútrokarpatských kotlinách a pohoriach: Biele Karpaty, Bodvianska pahorkatina, Branisko, Burda, Cerová vrchovina, Čierna hora, Horehronské podolie, Hornádska kotlina, Hornonitrianska kotlina, Chvojnická pahorkatina, Ipeľská kotlina, Ipeľská pahorkatina, Košická kotlina, Kozie chrbty, Kremnické vrchy, Krupinská planina, Liptovská kotlina, Lučenská kotlina, Malé Karpaty, Muránska planina, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Považské podolie, Považský Inovec, Revúcka vrchovina, Rimavská kotlina, Slanské vrchy, Slovenský kras, Spišsko-šarišské medzihorie, Strážovské vrchy, Šarišská vrchovina, Štiavnické vrchy, Tribeč, Turčianska kotlina, Vihorlatské vrchy, Volovské vrchy, Východoslovenská pahorkatina, Východoslovenská rovina, Zemplínske vrchy, Zvolenská kotlina, Žiarska kotlina a Žilinská kotlina.