(Ls6) Suchomilné borovicové a borovicové zmiešané lesy

Borovicové porasty alebo listnato-ihličnaté zmiešané lesy s prevládajúcou borovicou na suchých a výslnných stanovištiach a rôznorodom podloží v 1.-4.lesnom vegetačnom stupni.