(Ls9.2) Smrekové lesy vysokobylinné

Horské zonálne smrekové lesy, ktoré sú ekvivalentom smrekových lesov čučoriedkových na vlhších, troficky priaznivejších stanovištiach. Spravidla sú vertikálnym pokračovaním javorovo-bukových horských lesov. Vyskytujú sa na vápencoch, neutrálnych vulkanitoch, melafýroch a len zriedka na kryštaliniku na stredne hlbokých humusových podzoloch, humóznych rendzinách a humóznych kambizemiach. V stromovom poschodí dominuje smrek, charakteristicky sa uplatňuje javor horský. V bylinnej vrstve dominujú fyziognomicky nápadné nitrofilné byliny vysokého vzrastu. Oligotrofné druhy majú menšie zastúpenie. Biotop sa zväčša vyskytuje v centrálnych karpatských pohoriach v nadmorských výškach 1.100-1.600m, napr. Belianske Tatry, Ďumbierske Tatry, Chočské vrchy, Kráľovohoľské Tatry, Kysucké Beskydy, Malá Fatra, Muránska planina, Oravské Beskydy, Poľana, Stolické vrchy, Veľká Fatra, Veporské vrchy, Volovské vrchy, Vysoké Tatry a Západné Tatry.