(Ls9.1) Smrekové lesy čučoriedkové

Klimaticky podmienené zonálne smrečiny v najvyšších horských polohách (horná hranica lesa) s absolútnou prevahou smreka a často s prímesou smrekovca. Tvoria samostatný vegetačný stupeň. Na minerálne chudobnom, silikátovom podloží sa vyvinuli podzolované pôdy, kde sa na povrchu hromadí surový humus. Bylinná synúzia je druhovo chudobná, dominujú oligotrofné a acidofilné prvky. Biotop sa vyskytuje v súvislom pásme v nadmorských výškach 1.100-1.500m v pohoriach Belianske Tatry, Branisko, Ďumbierske Tatry, Chočské vrchy, Kozie chrbty, Kráľovohoľské Tatry, Kremnické vrchy, Kysucké Beskydy, Levočské vrchy, Malá Fatra, Moravsko-sliezske Beskydy, Muránska planina, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podtatranská brázda, Poľana, Slovenský raj, Skorušinské vrchy, Spišská Magura, Starohorské vrchy, Stolické vrchy, Turzovská vrchovina, Veľká Fatra, Veporské vrchy, Volovské vrchy, Vysoké Tatry a Západné Tatry.