(Ls9) Smrekové a zmiešané smrekové lesy

Pôvodné smrečiny horského a subalpínskeho stupňa vrátane porastov s limbou.