(Ls9.4) Smrekovcovo-limbové lesy

Porasty limby sú vtrúsené v smrečinách na hornej hranici lesa alebo vo vyššie položených porastoch kosodreviny na kryštalinickom aj vápencovom podloží, hlbokých pôdach najčastejšie typu humusových podzolov. V bylinnej vrstve prevládajú oligotrofné druhy. Na Slovensku je ohraničený iba na Belianske Tatry, Vysoké Tatry a Západné Tatry, kde sa vyskytuje v nadmorských výškach 1.400-1.900m.