(Ls6.2) Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Skupinové, riedke reliktné porasty borovice lesnej a/alebo smrekovca opadavého na extrémnych skalných stanovištiach (vápence, dolomity, slienité vápence a vápnité zlepence), ostrovčekovito rozšírené od submontánneho stupňa po supramontánny. Stanovištia sa vyznačujú členitým reliéfom a vysokým celkovým sklonom. Pôdy sú plytké, vysychavé, humózne a silne skeletnaté. Najčastejšie osídľujú výslnné polohy s vysokou insoláciou. Naopak, niektoré borovicové a smrekovcové porasty so smrekom osídľujú chladné inverzné rokliny a severné svahy buď s plytkou pôdou, alebo na miestach, kde sa hromadí nerozložený humus. Endemický zväz Západných Karpát, analogický alpskému zväzu Erico-Pinion, od ktorého je diferencovaný absenciou alpských taxónov, ako sú Erica carnea a Polygala chamaebuxus. Biotop sa vyskytuje na vápencových obvodoch pohorí Bachureň, Belianske Tatry, Biele Karpaty, Branisko, Čierna hora, Ďumbierske Tatry, Hornádska kotlina, Chočské vrchy, Kráľovohoľské Tatry, Liptovská kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Muránska planina, Pieniny, Popradská kotlina, Slovenský kras, Slovenský raj, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Veľká Fatra, Volovské vrchy a Západné Tatry.