(Ls7) Rašeliniskové lesy

Nezapojené alebo riedke porasty briez, borovíc, smrekov a jelší na rašelinových pôdach.