(Ls9.3) Podmáčané smrekové lesy

Fragmentárne rozšírené smrekové lesy, niekedy s účasťou jedle na kyslom podloží vo vlhkých a chladných horských oblastiach na výrazne oglejených, ale nerašelinových pôdach. Rozšírené na úpätiach pohorí, typické sú nepatrné sklony terénu a vysoká hladina podzemnej vody. Biotop sa vyskytuje na tatranskom fluvioglaciáli, inverzne v dolinách vyšších pohorí a v severných kotlinách: Ďumbierske Tatry, Horehronské podolie, Kráľovohoľské Tatry, Kysucké Beskydy, Liptovská kotlina, Oravská kotlina, Oravská Magura, Podbeskydská brázda, Podtatranská brázda, Popradská kotlina, Spišská Magura, Stolické vrchy, Turčianska kotlina, Turzovská vrchovina, Veporské vrchy, Volovské vrchy, Vysoké Tatry a Západné Tatry.