(Tr7) Mezofilné lemy

Subatlantický charakter zväzu Melampyrion pratensis koncentruje výskyt biotopu do západnej časti Slovenska, nároky na vlhkejšie stanovištia zasa do stredných polôh pohorí, ako sú Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, Vtáčnik a ďalšie oblasti.