(Ls2) Dubovo-hrabové lesy

Zonálne mezofilné (slabo hygrofilné) zmiešané listnaté lesy s prevahou duba alebo hraba v 1. a 2.lesnom vegetačnom stupni, vo vnútrokarpatských kotlinách aj v 3.-5.lesnom vegetačnom stupni.