(Ls3.3) Dubové nátržníkové lesy

Edaficky podmienené, floristicky bohaté dubiny, ktoré sú charakteristické pre vnútrokarpatské kotliny, kde sa viažu na plošiny a mierne svahy pahorkatín s príkrovmi sprašových hlín a ílov a s ilimerizovanými hnedozemnými pôdami až pseudoglejmi. Okrem dubov je často prítomná borovica, breza a smrek. V podraste sa vyskytujú prvky dubín, mezofilné, ale tiež acidofilné druhy. Typické sú druhy ťažkých pôd znášajúce zamokrenie a vysušenie. Skupina dubových nátržníkových lesov sa vyskytuje v kolínnom až nižšom horskom stupni v nadmorských výškach 150-700m, najčastejšie vo vnútrokarpatských kotlinách a nížinách, akými sú Borská nížina, Hornádska kotlina, Hornonitrianska kotlina, Ipeľská kotlina, Košická kotlina, Liptovská kotlina, Lučenská kotlina, Pliešovská kotlina, Podunajská nížina, Popradská kotlina, Považské podolie, Rimavská kotlina, Spišsko-šarišské medzihorie, Štiavnické vrchy, Turčianska kotlina, Východoslovenská nížina, Východoslovenská pahorkatina, Zvolenská kotlina a Žilinská kotlina.