(Ls3) Dubové a zmiešané dubové lesy

Dubové porasty alebo porastové zmesi s prevládajúcimi dubmi na našich najteplejších a najsuchších stanovištiach v 1. a 2.lesnom vegetačnom stupni, v kotlinách aj v 3. a 4.lesnom vegetačnom stupni.