(Lk2) Horské kosné lúky

Často hnojené jedno- až dvojkosné hospodárske lúky v horských oblastiach a prirodzené nelesné spoločenstvá horských a vysokohorských nív s prevahou stredne vysokých tráv a širokolistých bylín. Vyskytujú sa na miestach s dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou a s vysokými zrážkami v lete (časté sú na chladných severných svahoch). Pôdy sú pomerne dobre zásobené živinami, stredne zásobené bázami, mierne kyslé až kyslé, môžu byť aj plytkejšie a kamenisté. Biotop sa vyskytuje vzácne od submontánneho po subalpínsky stupeň, Belianske Tatry, Malá Fatra (Krivánska Fatra), Muránska planina, Nízke Tatry, Slovenský raj, Spišská Magura, Veľká Fatra, Západné Tatry, okrajovo Bukovské vrchy.