CHVÚ Volovské vrchy

Poloha: Nachádza sa v okrese Gelnica, v katastri Gelnice a obcí Helcmanovce, Henclová, Kluknava, Kojšov, Margecany (lokalita Rolova Huta), Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo (miestna časť Nálepkovo), Prakovce, Smolnícka Huta, Smolník, Stará Voda, Švedlár, Úhorná, Veľký Folkmar, Závadka a Žakarovce, v okrese Košice I, v katastri mestských častí Kavečany a Sever (lokality Čermeľ a Kamenné), v okrese Košice-okolie v katastri Medzeva a obcí Bukovec, Hačava, Hodkovce, Hýľov, Jasov, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá (lokalita Košické Hámre), Kysak, Malá Ida, Malá Lodina (lokalita Ružín), Nováčany, Opátka, Poproč, Rudník, Sokoľ, Šemša, Štós (miestna časť Štós), Trebejov, Veľká Lodina, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev a Zlatá Idka, v okrese Prešov, v katastri obcí Hrabkov, Klenov, Miklušovce a Sedlice, v okrese Rožňava, v katastri Dobšinej a Rožňavy a obcí Bôrka, Čučma, Drnava, Gemerská Poloma, Kováčová, Lúčka, Pača a Vlachovo, a v okrese Spišská Nová Ves, v katastri Krompách, Spišskej Novej Vsi, Spišských Vlách a obcí Hnilčík (miestna časť Hnilčík), Hnilec (miestna časť Hnilec), Chrasť nad Hornádom, Kolinovce, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Mlynky (miestna časť Mlynky), Olcnava, Poráč, Rudňany, Slovinky (lokality Nižné Slovinky a Vyšné Slovinky), Teplička (lokalita Šafárka) a Vítkovce. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 121.420,6500ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Volovské vrchy bolo vyhlásené Vyhláškou 196/2010 z 16.4.2010 s účinnosťou od 15.5.2010.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa prostredného, ďatľa trojprstého, hrdličky poľnej, jariabka hôrneho, krutihlava hnedého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, muchára sivého, orla krikľavého, orla skalného, penice jarabej, prepelice poľnej, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.