CHVÚ Úľanská mokraď

Poloha: Nachádza sa v okrese Galanta, v katastri Serede, Sládkovičova, a obcí Abrahám, Hoste, Malá Mača, Pusté Úľany, Veľká Mača a Veľký Grob, v okrese Senec, v katastri obcí Blatné, Čataj, Igram, Kaplna, Nový Svet a Reca, a v okrese Trnava, v katastri Trnavy (mestská časť Modranka) a obcí Cífer (miestne časti Cífer a Pác), Hrnčiarovce nad Parnou, Majcichov, Opoj, Pavlice, Slovenská Nová Ves, Vlčkovce, Voderady a Zeleneč. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 18.173,91ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď bolo vyhlásené Vyhláškou 437/2008 z 24.10.2008 s účinnosťou od 15.11.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kane močiarnej, kane popolavej, bučiačika močiarneho, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, sokola červenonohého, sokola rároha, haje tmavej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.