CHVÚ Tatry

Poloha: Nachádza sa v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri Liptovského Mikuláša (lokalita Svätý Štefan) a obcí Bobrovec, Hybe, Jakubovany, Jalovec, Jamník, Konská, Liptovská Kokava, Liptovské Matiašovce, Liptovský Trnovec (miestna časť Liptovský Trnovec), Pavlova Ves (lokalita Babky), Pribylina, Smrečany, Vavrišovo, Važec, Východná a Žiar, v okrese Poprad, v katastri Vysokých Tatier (mestské časti Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica) a obcí Tatranská Javorina a Ždiar, a v okrese Tvrdošín, v katastri obcí Habovka, Vitanová (lokalita Tichá dolina) a Zuberec. Delí sa na dve časti: západnú a východnú. Súčasťou územia nie je zastavané územie obce Tatranská Javorina, nachádzajúcej sa vnútri územia.

Rozloha: 54.611,2900ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Tatry bolo vyhlásené Vyhláškou 4/2011 z 22.12.2010 s účinnosťou od 15.2.2011.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu orla skalného, tetrova hlucháňa, kuvika kapcavého, tetrova hoľniaka, kuvika vrabčieho, jariabka hôrneho, sokola sťahovavého, bociana čierneho, orla krikľavého, lelka lesného, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého a strakoša sivého a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.