CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia

Poloha: Nachádza sa v okrese Piešťany, v katastri obcí Dolný Lopašov, Dubovany (lokality Dolné Dubovany a Horné Dubovany), Chtelnica, Nižná, Rakovice, Veľké Kostoľany a Veselé, a v okrese Trnava, v katastri Trnavy (mestská časť Trnava) a obcí Brestovany, Bučany, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Jaslovské Bohunice, Kátlovce, Malženice, Radošovce a Špačince. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí Nižná a Špačince, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 5.533,5300ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia bolo vyhlásené Vyhláškou 27/2011 z 1.2.2011 s účinnosťou od 15.2.2011.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhu vtáka európskeho významu a sťahovavého druhu vtáka sokola rároha a zabezpečenie podmienok jeho prežitia a rozmnožovania.