CHVÚ Sĺňava

Poloha: Nachádza sa v okrese Piešťany, v katastri Piešťan (mestská časť Piešťany) a obcí Banka, Drahovce (miestna časť Drahovce), Ratnovce a Sokolovce.

Rozloha: 509,27ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Sĺňava bolo vyhlásené Vyhláškou 32/2008 zo 7.1.2008 s účinnosťou od 1.2.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov rybára riečneho, čajky čiernohlavej, čajky sivej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.