CHVÚ Nízke Tatry

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri obcí Baláže, Brusno, Donovaly, Hiadeľ, Medzibrod, Moštenica, Motyčky, Podkonice, Pohronský Bukovec, Priechod a Staré Hory, v okrese Brezno, v katastri Brezna a obcí Bacúch, Braväcovo (miestna časť Braväcovo), Bystrá, Dolná Lehota, Heľpa, Horná Lehota (miestna časť Horná Lehota), Jarabá, Jasenie, Nemecká, Pohorelá, Polomka (miestna časť Polomka), Ráztoka, Šumiac (miestna časť Šumiac), Telgárt, Vaľkovňa a Závadka nad Hronom, v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri Liptovského Mikuláša (mestské časti Iľanovo a Ploštín) a obcí Demänovská Dolina, Dúbrava, Kráľova Lehota (miestna časť Kráľova Lehota), Lazisko, Liptovská Porúbka, Liptovské Kľačany, Liptovský Ján, Malužiná, Nižná Boca, Partizánska Ľupča, Pavčina Lehota, Uhorská Ves (lokalita Vislavce), Východná, Vyšná Boca a Závažná Poruba, v okrese Poprad, v katastri obcí Liptovská Teplička, Vernár a Vikartovce, a v okrese Ružomberok, v katastri Ružomberka a obcí Liptovská Lúžna, Liptovská Osada (miestna časť Liptovská Osada) a Liptovská Štiavnica. Delí sa na päť častí: východnú časť tvoria Kráľovohoľské Tatry, Západnú časť tvoria Ďumbierske Tatry, ďalšou časťou je okolie Turkovej a dve malé samostatné územia v okolí Liptovských Kľačian. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 98.168,5200ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Nízke Tatry bolo vyhlásené Vyhláškou 189/2010 zo 16.4.2010 s účinnosťou od 15.5.2010.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov orla skalného, tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa, ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, jariabka hôrneho, bociana čierneho, orla krikľavého, výra skalného, včelára lesného, ďatľa bielochrbtého, žlny sivej, ďatľa čierneho, murárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, prepelice poľnej, žltochvosta lesného, strakoša sivého, muchára sivého, lelka lesného a chriašteľa poľného a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.