CHVÚ Muránska planina-Stolica

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obcí Heľpa, Pohorelá (miestna časť Pohorelá), Pohronská Polhora, Polomka, Šumiac (miestna časť Šumiac), Telgárt, Vaľkovňa a Závadka nad Hronom, v okrese Revúca, v katastri Revúcej (miestna časť Revúčka) a obcí Chyžné, Mokrá Lúka, Muráň, Muránska Huta, Muránska Zdychava, v okrese Rimavská Sobota, v katastri Tisovca a v okrese Rožňava, v katastri obcí Čierna Lehota a Rejdová. Delí sa na tri časti: Muránsku planinu, Tisovský kras a Stolicu.

Rozloha: 25.796,46ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Muránska planina-Stolica bolo vyhlásené Vyhláškou 439/2009 zo 17.9.2009 s účinnosťou od 1.11.2009.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kuvika kapcavého, sokola sťahovavého, orla skalného, bociana čierneho, včelára lesného, výra skalného, sovy dlhochvostej, kuvika vrabčieho, lelka lesného, žlny sivej, ďatla bielochrbého, ďatla čierneho, ďatla trojprstého, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, žltochvosta lesného, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka a jariabka hôrneho a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.