CHVÚ Malé Karpaty

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava III, v katastri mestských častí Rača a Vajnory, v okrese Bratislava IV, v katastri mestskej časti Záhorská Bystrica (lokalita Záhorská Bystrica I), v okrese Malacky, v katastri Stupavy (mestské časti Mást, lokalita Mást II a Stupava) a obcí Borinka (lokalita Borinka I), Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Marianka, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica a VO Záhorie (lokalita Turecký vrch), v okrese Myjava, v katastri Brezovej pod Bradlom a obce Košariská, v okrese Pezinok, v katastri Modry, Pezinka (mestské časti Pezinok, Píla a lokalita Grinava) a Svätého Jura (lokalita Neštich) a obcí Budmerice, Častá (miestna časť Častá), Doľany, Dubová, Limbach, Vinosady (lokality Malé Tŕnie a Veľké Tŕnie), v okrese Piešťany, v katastri obcí Dolný Lopašov, Chtelnica, Kočín-Lančár, Prašník (miestna časť Prašník) a Šterusy, v okrese Senica, v katastri obcí Hradište pod Vrátnom a Plavecký Peter, a v okrese Trnava, v katastri obcí Buková, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolné Orešany, Horné Orešany, Lošonec a Smolenice. Územie zaberá takmer celé územie Malých Karpát. Má dve časti. Prvá, južná časť, je väčšia a rozprestiera sa v Pezinských Karpatoch od Stupavy a Rače po Prievaly a Bukovú. Druhá, severná časť zaberá časť Brezovských Karpát a je ohraničená  obcami Hradište pod Vrátnom, Dobrá Voda, Dechtice, Vrbové, Prašník a Brezová pod Bradlom.

Rozloha: 50.633,6ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Malé Karpaty bolo vyhlásené Vyhláškou 216/2005 z 29.4.2005 s účinnosťou od 1.6.2005.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých vtákov sokola rároha, včelára lesného, ďatľa prostredného, výra skalného, lelka lesného, bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa hnedkavého, ďatľa čierneho, sokola sťahovavého,  muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, strakoša červenochrbtého, žlny sivej, penice jarabej, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, muchára sivého, žltochvosta lesného, pŕhlaviara čiernohlavého, hrdličky poľnej a orla kráľovského a zabezpečenie podmienok na ich prežitie a rozmnožovanie.