CHVÚ Malá Fatra

Poloha: Nachádza sa v okrese Dolný Kubín, v katastri Dolného Kubína (lokalita Kubínska Hoľa) a obcí Istebné, Kraľovany, Párnica, Veličná, Zázrivá a Žaškov, v okrese Martin, v katastri Martina (mestské časti Martin, Priekopa a Záturčie), Turian a Vrútok, a obcí Bystrička, Kláštor pod Znievom, Lipovec, Slovany, Sučany, Šútovo, Trebostovo, Trnovo, Turčianske Kľačany, Turčiansky Peter, Valča a Vrícko, v okrese Námestovo, v katastri obcí Hruštín (miestna časť Hruštín) a Oravská Lesná (miestna časť Oravská Lesná), v okrese Prievidza, v katastri obce Kľačno, v okrese Ružomberok, v katastri obce Stankovany, a v okrese Žilina, v katastri Rajca a Rajeckých Teplíc (mestská časť Poluvsie) a obcí Belá, Dolná Tižina, Ďurčiná, Fačkov, Kamenná Poruba, Krasňany, Kunerad, Nezbudská Lúčka, Rajecká Lesná, Stráňavy, Stránske, Strečno, Terchová, Turie, Varín a Višňové. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí a ich bezprostredné okolie, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 66.228,0600ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Malá Fatra bolo vyhlásené Vyhláškou 2/2011 z 22.12.2010 s účinnosťou od 15.1.2011.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu orla skalného, sokola sťahovavého, výra skalného, žlny sivej, kuvika kapcavého, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, muchárika bielokrkého, skaliara pestrého, rybárika riečneho, bociana čierneho, včelára lesného, sovy dlhochvostej, lelka lesného, ďatľa hnedkavého, chriašteľa poľného, kuvika vrabčieho, jariabka hôrneho, strakoša sivého, prepelice poľnej, žltochvosta lesného, muchárika sivého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, ďatľa trojprstého a muchárika červenohrdlého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.