CHVÚ Košická kotlina

Poloha: Nachádza sa v okrese Košice II v katastri mestskej časti Šaca (lokalita Železiarne) a v okrese Košice-okolie, v katastri obcí Belža, Bočiar, Buzica, Cestice, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Kechnec, Komárovce, Košická Polianka, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný Lánec, Olšovany, Perín-Chym, Sady nad Torysou (miestna časť Byster), Seňa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Veľká Ida, Vyšný Čaj a Ždaňa. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 17.354,31ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Košická kotlina bolo vyhlásené Vyhláškou 22/2008 zo 7.1.2008 s účinnosťou od 1.2.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola rároha, sovy dlhochvostej, ďatľa hnedkavého, bociana bieleho, prepelice poľnej, orla kráľovského a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.