CHVÚ Horná Orava

Poloha: Nachádza sa v okrese Dolný Kubín, v katastri Dolného Kubína (lokalita Kubínska hoľa) a obce Zázrivá, v okrese Námestovo, v katastri Námestova (lokality Námestovské Pilsko a Slanica) a obcí Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Krušetnica, Lokca, Lomná, Mútne, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné a Zubrohlava, a v okrese Tvrdošín, v katastri Trstenej (mestská časť Ústie nad Priehradou a lokality Oravské Hámre a Osada), a obcí Hladovka, Liesek, Štefanov nad Oravou (miestna časť Dolný Štefanov) a Suchá Hora. Súčasťou územia nie sú priestory Povodie Polhoranky, Námestovo-Klin, Oravské Veselé, Mútne, Breza, Zákamenné a Krušetnica.

Rozloha: 58.738ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Horná Orava bolo vyhlásené Vyhláškou 173/2005 z 6.4.2005 s účinnosťou od 1.5.2005.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, bociana čierneho, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, chriašteľa bodkovaného, chriašteľa malého, chriašteľa poľného, jariabka hôrneho, kalužiaka červenonohého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, lelka lesného, orla krikľavého, orla skalného, prepelice poľnej, rybára riečneho, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, strakoša sivého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného, žlny sivej a žltochvosta lesného a zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.