2. Trnavský kraj

(Vysvetlivky: A. = KRAJ, A.B. = OKRES, A.B.C. = OBEC, MESTSKÁ ČASŤ (Bratislava, Košice), VOJENSKÝ OBVOD, A.B.C.D. = MESTSKÁ/MIESTNA ČASŤ, (M) = MESTO)

2.1. Okres Dunajská Streda

2.1.1. Báč

2.1.2. Baka

2.1.3. Baloň

2.1.4. Bellova Ves

2.1.5. Blahová

2.1.6. Blatná na Ostrove

2.1.7. Bodíky

2.1.8. Boheľov

2.1.9. Čakany

2.1.10. Čenkovce

2.1.11. Čiližská Radvaň

2.1.11.1. Čiližská Radvaň

2.1.11.2. Vrbina

2.1.12. Dobrohošť

2.1.13. Dolný Bar

2.1.14. Dolný Štál

2.1.15. DUNAJSKÁ STREDA (M)

2.1.15.1. Dunajská Streda

2.1.15.2. Malé Blahovo

2.1.15.3. Mliečany

2.1.16. Dunajský Klátov

2.1.17. GABČÍKOVO (M)             

2.1.18. Holice

2.1.18.1. Beketfa

2.1.18.2. Čechová

2.1.18.3. Kostolná Gala

2.1.18.4. Malá Budafa

2.1.18.5. Póšfa

2.1.18.6. Stará Gala

2.1.18.7. Veľká Budafa

2.1.19. Horná Potôň

2.1.19.1. Benkova Potôň

2.1.19.2. Čečínska Potôň

2.1.19.3. Horná Potôň

2.1.20. Horné Mýto

2.1.21. Horný Bar

2.1.21.1. Horný Bar

2.1.21.2. Šuľany

2.1.22. Hubice

2.1.23. Hviezdoslavov

2.1.24. Jahodná

2.1.25. Janíky

2.1.25.1. Búštelek

2.1.25.2. Dolné Janíky

2.1.25.3. Horné Janíky

2.1.26. Jurová

2.1.27. Kľúčovec

2.1.28. Kostolné Kračany

2.1.28.1. Amadeho Kračany

2.1.28.2. Kostolné Kračany

2.1.28.3. Kynceľove Kračany

2.1.28.4. Moravské Kračany

2.1.28.5. Pinkove Kračany

2.1.28.6. Šipošovské Kračany

2.1.29. Kráľovičove Kračany

2.1.29.1. Etreho Kračany

2.1.29.2. Jastrabie Kračany

2.1.29.3. Kľúčiarove Kračany

2.1.29.4. Kráľovičove Kračany

2.1.29.5. Lesné Kračany

2.1.30. Kútniky

2.1.30.1. Blažov

2.1.30.2. Heďbeneéte

2.1.30.3. Kolónia

2.1.30.4. Töböréte

2.1.31. Kvetoslavov

2.1.32. Kyselica

2.1.33. Lehnice

2.1.33.1. Lehnice

2.1.33.2. Malý Lég

2.1.33.3. Masníkovo

2.1.33.4. Sása

2.1.33.5. Veľký Lég

2.1.34. Lúč na Ostrove

2.1.34.1. Malá Lúč

2.1.34.2. Veľká Lúč

2.1.35. Macov

2.1.36. Mad

2.1.37. Malé Dvorníky

2.1.38. Medveďov

2.1.39. Mierovo

2.1.40. Michal na Ostrove

2.1.40.1. Kolónia

2.1.40.2. Michal na Ostrove

2.1.41. Ňárad

2.1.42. Nový Život

2.1.42.1. Eliášovce

2.1.42.2. Tonkovce

2.1.42.3. Vojtechovce

2.1.43. Ohrady

2.1.44. Okoč

2.1.44.1. Jánošíkovo na Ostrove

2.1.44.2. Okoč

2.1.44.3. Opatovský Sokolec

2.1.45. Oľdza

2.1.46. Orechová Potôň

2.1.46.1. Dolná Potôň

2.1.46.2. Orechová Potôň

2.1.46.3. Orechová Potôň-Lúky

2.1.47. Padáň

2.1.48. Pataš

2.1.48.1. Milinovice

2.1.48.2. Pastúchy

2.1.49. Potônske Lúky

2.1.50. Povoda

2.1.50.1. Čenkesfa

2.1.50.2. Lidér Tejed

2.1.50.3. Pódafa

2.1.51. Rohovce

2.1.52. Sap

2.1.53. ŠAMORÍN (M)

2.1.53.1. Bučuháza

2.1.53.2. Čilistov

2.1.53.3. Kráľovianky

2.1.53.4. Mliečno

2.1.53.5. Šamorín

2.1.54. Štvrtok na Ostrove

2.1.55. Topoľníky

2.1.56. Trhová Hradská

2.1.57. Trnávka

2.1.58. Trstená na Ostrove

2.1.59. Veľká Paka

2.1.59.1. Čukárska Paka

2.1.59.2. Malá Paka

2.1.59.3. Veľká Paka

2.1.60. Veľké Blahovo

2.1.61. Veľké Dvorníky

2.1.62. VEĽKÝ MEDER (M)

2.1.62.1. Čalovo

2.1.62.2. Ižop

2.1.63. Vieska

2.1.64. Vojka nad Dunajom

2.1.65. Vrakúň

2.1.65.1. Nekyje na Ostrove

2.1.65.2. Vrakúň

2.1.66. Vydrany

2.1.67. Zlaté Klasy

2.1.67.1. Maslovce

2.1.67.2. Rastice

2.2. Okres Galanta

2.2.1. Abrahám

2.2.2. Čierna Voda

2.2.3. Čierny Brod

2.2.4. Dolná Streda

2.2.5. Dolné Saliby

2.2.6. Dolný Chotár

2.2.7. GALANTA (M)

2.2.7.1. Galanta

2.2.7.2. Javorinka

2.2.7.3. Nebojsa

2.2.8. Gáň

2.2.9. Horné Saliby

2.2.10. Hoste

2.2.11. Jánovce

2.2.12. Jelka

2.2.13. Kajal

2.2.14. Košúty

2.2.15. Kráľov Brod

2.2.15.1. Kráľov Brod

2.2.15.2. Miačonáš

2.2.15.3. Slovenské Pole

2.2.16. Malá Mača

2.2.17. Matúškovo

2.2.18. Mostová

2.2.19. Pata

2.2.20. Pusté Sady

2.2.21. Pusté Úľany

2.2.22. SEREĎ (M)

2.2.22.1. Horný Čepeň

2.2.22.2. Sereď

2.2.23. SLÁDKOVIČOVO (M)

2.2.24. Šalgočka

2.2.25. Šintava

2.2.26. Šoporňa

2.2.26.1. Šoporňa

2.2.26.2. Štrkovec

2.2.27. Tomášikovo

2.2.28.  Topoľnica

2.2.28.1. Paľovce

2.2.28.2. Topoľnica

2.2.29. Trstice

2.2.30. Váhovce

2.2.31. Veľká Mača

2.2.32. Veľké Úľany

2.2.32.1. Nové Osady

2.2.32.2. Veľké Úľany

2.2.33. Veľký Grob

2.2.34. Vinohrady nad Váhom

2.2.35. Vozokany

2.2.36. Zemianske Sady

2.3. Okres Hlohovec

2.3.1. Bojničky

2.3.2. Červeník

2.3.3. Dolné Otrokovce

2.3.4. Dolné Trhovište

2.3.4.1. Dolné Trhovište

2.3.4.2. Jelenová

2.3.5. Dolné Zelenice

2.3.6. Dvorníky

2.3.6.1. Dvorníky

2.3.6.2. Posádka

2.3.7. HLOHOVEC (M)

2.3.7.1. Hlohovec

2.3.7.2. Šulekovo

2.3.8. Horné Otrokovce

2.3.9. Horné Trhovište

2.3.10. Horné Zelenice

2.3.11. Jalšové

2.3.12. Kľačany

2.3.13. Koplotovce

2.3.14. LEOPOLDOV (M)

2.3.15. Madunice

2.3.16. Merašice

2.3.17. Pastuchov

2.3.18. Ratkovce

2.3.19. Sasinkovo

2.3.20. Siladice

2.3.21. Tekolďany

2.3.22. Tepličky

2.3.23. Trakovice

2.3.24. Žlkovce

2.4. Okres Piešťany

2.4.1. Banka

2.4.2. Bašovce

2.4.3. Borovce

2.4.4. Dolný Lopašov

2.4.5. Drahovce

2.4.5.1. Drahovce

2.4.5.2. Voderady

2.4.6. Dubovany

2.4.7. Ducové

2.4.8. Hubina

2.4.9. Chtelnica

2.4.10. Kočín-Lančár

2.4.10.1. Kočín

2.4.10.2. Lančár

2.4.11. Krakovany

2.4.12. Moravany nad Váhom

2.4.13. Nižná

2.4.14. Ostrov

2.4.14.1. Malé Orvište

2.4.14.2. Ostrov

2.4.15. Pečeňady

2.4.16. PIEŠŤANY (M)

2.4.16.1. Kocurice

2.4.16.2. Piešťany

2.4.17. Prašník

2.4.17.1. Prašník

2.4.17.2. Pustá Ves

2.4.18. Rakovice

2.4.19. Ratnovce

2.4.20. Sokolovce

2.4.21. Šípkové

2.4.22. Šterusy

2.4.23. Trebatice

2.4.24. Veľké Kostoľany

2.4.25. Veľké Orvište

2.4.26. Veselé

2.4.26.1. Ťapkové

2.4.26.2. Veselé

2.4.27. VRBOVÉ (M)

2.5. Okres Senica

2.5.1. Bílkove Humence

2.5.2. Borský Mikuláš

2.5.2.1. Borský Mikuláš

2.5.2.2. Borský Peter

2.5.3. Borský Svätý Jur

2.5.4. Cerová

2.5.4.1. Cerová

2.5.4.2. Lieskové

2.5.4.3. Rozbehy

2.5.5. Čáry

2.5.6. Častkov

2.5.6.1. Častkov

2.5.6.2. Havran

2.5.7. Dojč

2.5.8. Hlboké

2.5.9. Hradište pod Vrátnom

2.5.10. Jablonica

2.5.11. Koválov

2.5.12. Kuklov

2.5.13. Kúty

2.5.14. Lakšárska Nová Ves

2.5.14.1. Lakšárska Nová Ves

2.5.14.2. Mikulášov

2.5.15. Moravský Svätý Ján

2.5.16. Osuské

2.5.17. Plavecký Peter

2.5.18. Podbranč

2.5.18.1. Horná Dolina

2.5.18.2. Majeríčky

2.5.18.3. Podbranč

2.5.18.4. Podzámok

2.5.18.5. Švrčkov Jarok

2.5.19. Prietrž

2.5.19.1. Podhorie

2.5.19.2. Prietrž

2.5.20. Prievaly

2.5.21. Rohov

2.5.22. Rovensko

2.5.23. Rybky

2.5.24. Sekule

2.5. SENICA (M)

2.5.25.1. Čáčov

2.5.25.2. Kunov

2.5.25.3. Senica

2.5.25.4. Sotina

2.5.26. Smolinské

2.5.27. Smrdáky

2.5.28. Sobotište

2.5.28.1. Javorec

2.5.28.2. Sobotište

2.5.29. Šajdíkove Humence

2.5.30. ŠAŠTÍN-STRÁŽE (M)

2.5.30.1. Stráže nad Myjavou

2.5.30.2. Šaštín

2.5.31. Štefanov

2.6. Okres Skalica

2.6.1. Brodské

2.6.2. Dubovce

2.6.2.1. Vidovany

2.6.2.2. Vlčkovany

2.6.3. GBELY (M)

2.6.3.1. Cunín

2.6.3.2. Gbely

2.6.4. HOLÍČ (M)

2.6.5. Chropov

2.6.6. Kátov

2.6.7. Kopčany

2.6.8. Koválovec

2.6.9. Letničie

2.6.10. Lopašov

2.6.11. Mokrý Háj

2.6.12. Oreské

2.6.13. Petrova Ves

2.6.14. Popudinské Močidľany

2.6.15. Prietržka

2.6.16. Radimov

2.6.17. Radošovce

2.6.17.1. Radošovce

2.6.17.2. Vieska

2.6.18. SKALICA (M)

2.6.19. Trnovec

2.6.20. Unín

2.6.21. Vrádište

2.7. Okres Trnava

2.7.1. Biely Kostol

2.7.2. Bíňovce

2.7.3. Bohdanovce nad Trnavou              

2.7.4. Boleráz

2.7.4.1. Boleráz

2.7.4.2. Klčovany

2.7.5. Borová

2.7.6. Brestovany

2.7.6.1. Brestovany

2.7.6.2. Horné Lovčice

2.7.7. Bučany

2.7.8. Buková

2.7.9. Cífer

2.7.9.1. Cífer

2.7.9.2. Jarná

2.7.9.3. Pác

2.7.10. Dechtice

2.7.11. Dlhá

2.7.12. Dobrá Voda

2.7.13. Dolná Krupá

2.7.14. Dolné Dubové

2.7.15. Dolné Lovčice

2.7.16. Dolné Orešany

2.7.17. Horná Krupá

2.7.18. Horné Dubové

2.7.19. Horné Orešany

2.7.20. Hrnčiarovce nad Parnou

2.7.21. Jaslovské Bohunice

2.7.21.1. Bohunice

2.7.21.2. Jaslovce

2.7.21.3. Paderovce

2.7.22. Kátlovce

2.7.23. Košolná

2.7.24. Križovany nad Dudváhom

2.7.25. Lošonec

2.7.26. Majcichov

2.7.27. Malženice

2.7.28. Naháč

2.7.29. Opoj

2.7.30. Pavlice

2.7.31. Radošovce

2.7.32. Ružindol

2.7.33. Slovenská Nová Ves

2.7.34. Smolenice

2.7.34.1. Smolenice

2.7.34.2. Smolenická Nová Ves

2.7.35. Suchá nad Parnou

2.7.35.1. Ružová Dolina

2.7.35.2. Suchá nad Parnou

2.7.36. Šelpice

2.7.37. Špačince

2.7.38. Šúrovce

2.7.38.1. Šúrovce

2.7.38.2. Varov Šúr

2.7.39. TRNAVA (M)

2.7.39.1. Modranka

2.7.39.2. Trnava

2.7.40. Trstín

2.7.40.1. Rosuchov

2.7.40.2. Trstín

2.7.41. Vlčkovce

2.7.42. Voderady

2.7.43. Zavar

2.7.44. Zeleneč

2.7.45. Zvončín