4. Nitriansky kraj

(Vysvetlivky: A. = KRAJ, A.B. = OKRES, A.B.C. = OBEC, MESTSKÁ ČASŤ (Bratislava, Košice), VOJENSKÝ OBVOD, A.B.C.D. = MESTSKÁ/MIESTNA ČASŤ, (M) = MESTO)

4.1. Okres Komárno

4.1. Bajč

4.1.1.1. Bajč

4.1.1.2. Chrasť

4.1.1.3. Kotelnica

4.1.1.4. Nový Diel

4.1.1.5. Vlkanovo

4.1.2. Bátorove Kosihy

4.1.2.1. Mikulášov Sad

4.1.2.2. Vojnice

4.1.3. Bodza

4.1.4. Bodzianske Lúky

4.1.5. Brestovec

4.1.6. Búč

4.1.7. Čalovec

4.1.7.1. Čalovec

4.1.7.2. Violín

4.1.8. Číčov

4.1.8.1. Číčov

4.1.8.2. Kéč

4.1.8.3. Krížový Dvor

4.1.9. Dedina Mládeže

4.1.9.1. Dedina Mládeže

4.1.9.2. Malý Ostrov

4.1.10. Dulovce

4.1.11. Holiare

4.1.12. HURBANOVO (M)

4.1.12.1. Bohatá

4.1.12.2. Holanovo

4.1.12.3. Hurbanovo

4.1.12.4. Konkoľ

4.1.12.5. Nová Trstená

4.1.12.6. Vék

4.1.12.7. Zelený Háj

4.1.13. Chotín

4.1.14. Imeľ

4.1.15. Iža

4.1.15.1. Bokroš

4.1.15.2. Iža

4.1.16. Kameničná

4.1.16.1. Balvany

4.1.16.2. Kameničná

4.1.17. Klížska Nemá

4.1.18. KOLÁROVO (M)

4.1.18.1. Částa

4.1.18.2. Čierny Chrbát

4.1.18.3. Kolárovo

4.1.18.4. Kráľka

4.1.18.5. Pačérok

4.1.18.6. Veľká Gúta

4.1.18.7. Veľký Ostrov

4.1.19. KOMÁRNO (M)

4.1.19.1. Čerhát

4.1.19.2. Ďulov Dvor

4.1.19.3. Hadovce

4.1.19.4. Kava

4.1.19.5. Komárno

4.1.19.6. Lándor

4.1.19.7. Malá Iža

4.1.19.8. Nová Osada

4.1.19.9. Nová Stráž

4.1.19.10. Pavel

4.1.19.11. Veľký Harčáš

4.1.20. Kravany nad Dunajom

4.1.21. Lipové

4.1.22. Marcelová

4.1.22.1. Krátke Kesy

4.1.22.2. Marcelová

4.1.23. Martovce

4.1.24. Moča

4.1.25. Modrany

4.1.26. Mudroňovo

4.1.27. NESVADY (M)

4.1.27.1. Aňala

4.1.27.2. Aňalské Záhrady

4.1.27.3. Nesvady

4.1.27.4. Sady

4.1.28. Okoličná na Ostrove

4.1.28.1. Okoličná na Ostrove

4.1.28.2. Štúrová

4.1.29. Patince

4.1.30. Pribeta

4.1.31. Radvaň nad Dunajom

4.1.31.1. Bystrička

4.1.31.2. Radvaň nad Dunajom

4.1.31.3. Žitava

4.1.32. Sokolce

4.1.33. Svätý Peter

4.1.34. Šrobárová

4.1.35. Tôň

4.1.36. Trávnik

4.1.37. Veľké Kosihy

4.1.37.1. Okánikovo

4.1.37.2. Veľké Kosihy

4.1.38. Virt

4.1.39. Vrbová nad Váhom

4.1.39.1. Čergov

4.1.39.2. Hliník

4.1.39.3. Vrbová nad Váhom

4.1.39.4. Zlatá Osada

4.1.40. Zemianska Olča

4.1.41. Zlatná na Ostrove

4.1.41.1. Horná Zlatná

4.1.41.2. Veľký Lél

4.1.41.3. Zlatná na Ostrove

4.2. Okres Levice

4.2.1. Bajka

4.2.2. Bátovce

4.2.2.1. Bátovce

4.2.2.2. Jalakšová

4.2.3. Beša

4.2.3.1. Beša

4.2.3.2. Malá Baračka

4.2.4. Bielovce

4.2.5. Bohunice

4.2.6. Bory

4.2.7. Brhlovce

4.2.7.1. Brhlovce

4.2.7.2. Kamenný Chotár

4.2.8. Čajkov

4.2.9. Čaka

4.2.10. Čata

4.2.11. Demandice

4.2.12. Devičany

4.2.13. Dolná Seč

4.2.14. Dolné Semerovce

4.2.15. Dolný Pial

4.2.16. Domadice

4.2.17. Drženice

4.2.17.1. Drženice

4.2.17.2. Kmeťovce

4.2.18. Farná

4.2.19. Hokovce

4.2.19.1. Hokovce

4.2.19.2. Kráľovičová

4.2.20. Hontianska Vrbica

4.2.21. Hontianske Trsťany

4.2.22. Horná Seč

4.2.23. Horné Semerovce

4.2.24. Horné Turovce

4.2.25. Horný Pial

4.2.26. Hrkovce

4.2.27. Hronovce

4.2.27.1. Čajakovo

4.2.27.2. Domaša

4.2.27.3. Vozokany nad Hronom

4.2.28. Hronské Kľačany

4.2.29. Hronské Kosihy

4.2.30. Iňa

4.2.31. Ipeľské Úľany

4.2.32. Ipeľský Sokolec

4.2.33. Jabloňovce

4.2.34. Jesenské

4.2.35. Jur nad Hronom

4.2.36. Keť

4.2.37. Kalná nad Hronom

4.2.37.1. Kalná

4.2.37.2. Kalnica

4.2.37.3. Mochovce

4.2.38. Kozárovce

4.2.39. Krškany

4.2.39.1. Malé Krškany

4.2.39.2. Veľké Krškany

4.2.40. Kubáňovo

4.2.41. Kukučínov

4.2.41.1. Kukučínov

4.2.41.2. Malý Pesek

4.2.42. Kuraľany

4.2.43. LEVICE (M)

4.2.43.1. Čankov

4.2.43.2. Géňa

4.2.43.3. Horša

4.2.43.4. Kalinčiakovo

4.2.43.5. Krížny Vrch

4.2.43.6. Ladislavov Dvor

4.2.43.7. Levice

4.2.43.8. Malý Kiar

4.2.43.9. Nixbrod

4.2.44. Lok

4.2.45. Lontov

4.2.46. Lula

4.2.47. Málaš

4.2.47.1. Arma

4.2.47.2. Málaš

4.2.48. Malé Kozmálovce

4.2.49. Malé Ludince

4.2.50. Mýtne Ludany

4.2.50.1. Dobogov

4.2.50.2. Mýtne Ludany

4.2.51. Nová Dedina

4.2.51.1. Gondovo

4.2.51.2. Kamenec

4.2.51.3. Opatová

4.2.51.4. Svätý Kríž

4.2.51.5. Tekovská Nová Ves

4.2.52. Nový Tekov

4.2.52.1. Marušová

4.2.52.2. Nový Tekov

4.2.52.3. Šándorhalma

4.2.53. Nýrovce

4.2.54. Ondrejovce

4.2.55. Pastovce

4.2.56. Pečenice

4.2.57. Plášťovce

4.2.58. Plavé Vozokany

4.2.58.1. Medvecké

4.2.58.2. Plavé Vozokany

4.2.59. Podlužany

4.2.60. Pohronský Ruskov

4.2.61. Pukanec

4.2.61.1. Majere

4.2.61.2. Pukanec

4.2.62. Rybník

4.2.63. Santovka

4.2.63.1. Malinovec

4.2.63.2. Santovka

4.2.64. Sazdice

4.2.65. Sikenica

4.2.65.1. Trhyňa

4.2.65.2. Veľký Pesek

4.2.66. Slatina

4.2.67. Starý Hrádok

4.2.68. Starý Tekov

4.2.69. ŠAHY (M)

4.2.69.1. Preseľany nad Ipľom

4.2.69.2. Šahy

4.2.69.3. Tešmák

4.2.70. Šalov

4.2.71. Šarovce

4.2.71.1. Šarovce

4.2.71.2. Veselá

4.2.72. Tehla

4.2.73. Tekovské Lužany

4.2.74. Tekovský Hrádok

4.2.75. TLMAČE (M)

4.2.75.1. Lipník

4.2.75.2. Tlmače

4.2.76. Tupá

4.2.76.1. Chorvatice

4.2.76.2. Tupá

4.2.77. Turá

4.2.78. Uhliská

4.2.79. Veľké Kozmálovce

4.2.80. Veľké Ludince

4.2.81. Veľké Turovce

4.2.81.1. Dolné Turovce

4.2.81.2. Stredné Turovce

4.2.82. Veľký Ďur

4.2.82.1. Dolný Ďur

4.2.82.2. Horný Ďur

4.2.82.3. Rohožnica

4.2.83. Vyškovce nad Ipľom

4.2.83.1. Nový Dvor

4.2.83.2. Vyškovce nad Ipľom

4.2.84. Vyšné nad Hronom

4.2.85. Zalaba

4.2.86. Zbrojníky

4.2.86.1. Pežerňa

4.2.86.2. Zbrojníky

4.2.87. ŽELIEZOVCE (M)

4.2.87.1. Jarok

4.2.87.2. Karolína

4.2.87.3. Mikula

4.2.87.4. Rozina

4.2.87.5. Svodov

4.2.87.6. Veľký Dvor

4.2.87.7. Želiezovce

4.2.88. Žemberovce

4.2.89. Žemliare

4.3. Okres Nitra

4.3.1. Alekšince

4.3.2. Báb

4.3.2.1. Alexandrov Dvor

4.3.2.2. Malý Báb

4.3.2.3. Veľký Báb

4.3.3. Babindol

4.3.4. Bádice

4.3.5. Branč

4.3.5.1. Branč

4.3.5.2. Veľká Ves

4.3.6. Cabaj-Čápor

4.3.6.1. Cabaj

4.3.6.2. Čápor

4.3.7. Čab

4.3.8. Čakajovce

4.3.9. Čechynce

4.3.10. Čeľadice

4.3.11. Čifáre

4.3.12. Dolné Lefantovce

4.3.13. Dolné Obdokovce

4.3.14. Golianovo

4.3.15. Horné Lefantovce

4.3.16. Hosťová

4.3.17. Hruboňovo

4.3.17.1. Suľany

4.3.17.2. Výčapky

4.3.18. Ivanka pri Nitre

4.3.19. Jarok

4.3.20. Jelenec

4.3.21. Jelšovce

4.3.22. Kapince

4.3.23. Klasov

4.3.24. Kolíňany

4.3.25. Lehota

4.3.26. Lúčnica nad Žitavou

4.3.26.1. Martinová

4.3.26.2. Vajka nad Žitavou

4.3.27. Ľudovítová

4.3.28. Lukáčovce

4.3.29. Lužianky

4.3.30. Malé Chyndice

4.3.31. Malé Zálužie

4.3.32. Malý Cetín

4.3.33. Malý Lapáš

4.3.34. Melek

4.3.35. Mojmírovce

4.3.36. NITRA (M)

4.3.36.1. Čermáň

4.3.36.2. Diely

4.3.36.3. Dolné Krškany

4.3.36.4. Dražovce

4.3.36.5. Horné Krškany

4.3.36.6. Chrenová

4.3.36.7. Janíkovce

4.3.36.8. Klokočina

4.3.36.9. Kynek

4.3.36.10. Mlynárce

4.3.36.11. Párovské Háje

4.3.36.12. Staré Mesto

4.3.36.13. Zobor

4.3.37. Nitrianske Hrnčiarovce

4.3.38. Nová Ves nad Žitavou

4.3.39. Nové Sady

4.3.39.1. Ceroviny

4.3.39.2. Nové Sady

4.3.39.3. Sila

4.3.40. Paňa

4.3.41. Podhorany

4.3.41.1. Mechenice

4.3.41.2. Sokolníky

4.3.42. Pohranice

4.3.43. Poľný Kesov

4.3.44. Rišňovce

4.3.45. Rumanová

4.3.46. Svätoplukovo

4.3.47. Štefanovičová

4.3.48. Štitáre

4.3.49. Šurianky

4.3.49.1. Perkovce

4.3.49.2. Šurianky

4.3.50. Tajná

4.3.51. Telince

4.3.52. Veľká Dolina

4.3.52.1. Bačala

4.3.52.2. Veľká Dolina

4.3.53. Veľké Chyndice

4.3.54. Veľké Zálužie

4.3.55. Veľký Cetín

4.3.56. Veľký Lapáš

4.3.57. Vinodol

4.3.57.1. Dolný Vinodol

4.3.57.2. Horný Vinodol

4.3.58. VRÁBLE (M)

4.3.58.1. Dyčka

4.3.58.2. Horný Oháj

4.3.58.3. Vráble

4.3.59. Výčapy-Opatovce

4.3.60. Zbehy

4.3.60.1. Andač

4.3.60.2. Holotka

4.3.60.3. Zbehy

4.3.61. Žirany

4.3.62. Žitavce

4.4. Okres Nové Zámky

4.4.1. Andovce

4.4.2. Bajtava

4.4.3. Bánov

4.4.4. Bardoňovo

4.4.5. Belá

4.4.6. Bešeňov

4.4.7. Bíňa

4.4.7.1. Bíňa

4.4.7.2. Kolónia

4.4.8. Branovo

4.4.9. Bruty

4.4.10. Čechy

4.4.11. Černík

4.4.12. Dedinka

4.4.12.1. Dedinka

4.4.12.2. Hurbanovce

4.4.13. Dolný Ohaj

4.4.14. Dubník

4.4.14.1. Dubník

4.4.14.2. Dvor Mikuláš

4.4.15. Dvory nad Žitavou

4.4.16. Gbelce

4.4.16.1. Gbelce

4.4.16.2. Nová Osada

4.4.17. Hul

4.4.18. Chľaba

4.4.19. Jasová

4.4.20. Jatov

4.4.20.1. Dolný Jatov

4.4.20.2. Kendereš

4.4.20.3. Malý Jatov

4.4.21. Kamenica nad Hronom

4.4.21.1. Kamenica nad Hronom

4.4.21.2. Kováčov

4.4.22. Kamenín

4.4.23. Kamenný Most

4.4.24. Kmeťovo

4.4.25. Kolta

4.4.26. Komjatice

4.4.27. Komoča

4.4.28. Leľa

4.4.29. Lipová

4.4.29.1. Mlynský Sek

4.4.29.2. Ondrochov

4.4.30. Ľubá

4.4.31. Malá nad Hronom

4.4.32. Malé Kosihy

4.4.33. Maňa

4.4.33.1. Malá Maňa

4.4.33.2. Veľká Maňa

4.4.34. Michal nad Žitavou

4.4.35. Mojzesovo

4.4.36. Mužla

4.4.36.1. Čenkov

4.4.36.2. Jurský Chlm

4.4.36.3. Malá Mužla

4.4.36.4. Mužla

4.4.37. Nána

4.4.38. Nová Vieska

4.4.38.1. Arad

4.4.38.2. Nová Vieska

4.4.39. NOVÉ ZÁMKY (M)

4.4.39.1. Nové Zámky

4.4.39.2. Nový Gúg

4.4.40. Obid

4.4.41. Palárikovo

4.4.41.1. Čiky

4.4.41.2. Ľudovítov

4.4.41.3. Palárikovo

4.4.42. Pavlová

4.4.43. Podhájska

4.4.43.1. Belek

4.4.43.2. Svätuša

4.4.44. Pozba

4.4.45. Radava

4.4.46. Rastislavice

4.4.47. Rúbaň

4.4.48. Salka

4.4.49. Semerovo

4.4.50. Sikenička

4.4.51. Strekov

4.4.51.1. Strekov

4.4.51.2. Štefan

4.4.52. Svodín

4.4.53. Šarkan

4.4.53.1. Diva

4.4.53.2. Šarkan

4.4.54. ŠTÚROVO (M)

4.4.55. ŠURANY (M)

4.4.55.1. Kostolný Sek

4.4.55.2. Nitriansky Hrádok

4.4.55.3. Šurany

4.4.56. Trávnica               

4.4.57. Tvrdošovce

4.4.58. Úľany nad Žitavou

4.4.59. Veľké Lovce

4.4.60. Veľký Kýr

4.4.61. Vlkas

4.4.62. Zemné

4.4.62.1. Gúg

4.4.62.2. Zemné

4.5. Okres Šaľa

4.5.1. Diakovce

4.5.2. Dlhá nad Váhom

4.5.3. Hájske

4.5.4. Horná Kráľová

4.5.5. Kráľová nad Váhom

4.5.6. Močenok

4.5.6.1. Gorazdov

4.5.6.2. Sládečkovce

4.5.7. Neded

4.5.8. ŠAĽA (M)

4.5.8.1. Hetméň

4.5.8.2. Šaľa

4.5.8.3. Veča

4.5.9. Selice

4.5.10. Tešedíkovo

4.5.11. Trnovec nad Váhom

4.5.11.1. Horný Jatov

4.5.11.2. Kľučiareň

4.5.11.3. Nový Dvor

4.5.11.4. Trnovec nad Váhom

4.5.12. Vlčany

4.5.13. Žihárec

4.6. Okres Topoľčany

4.6.1. Ardanovce

4.6.2. Belince

4.6.3. Biskupová

4.6.4. Blesovce

4.6.5. Bojná

4.6.5.1. Bojná

4.6.5.2. Malé Dvorany

4.6.6. Čeľadince

4.6.7. Čermany

4.6.8. Dvorany nad Nitrou

4.6.9. Hajná Nová Ves

4.6.10. Horné Chlebany

4.6.11. Horné Obdokovce

4.6.11.1. Bodok

4.6.11.2. Horné Obdokovce

4.6.11.3. Obsolovce

4.6.12. Horné Štitáre

4.6.13. Hrušovany

4.6.14. Chrabrany

4.6.15. Jacovce

4.6.16. Kamanová

4.6.17. Koniarovce

4.6.18. Kovarce

4.6.19. Krnča

4.6.20. Krtovce

4.6.21. Krušovce

4.6.21.1. Dolné Chlebany

4.6.21.2. Krušovce

4.6.22. Kuzmice

4.6.23. Lipovník

4.6.24. Ludanice

4.6.24.1. Ludanice

4.6.24.2. Mýtna Nová Ves

4.6.25. Lužany

4.6.26. Malé Ripňany

4.6.27. Nemčice

4.6.28. Nemečky

4.6.29. Nitrianska Blatnica

4.6.30. Nitrianska Streda

4.6.31. Norovce              

4.6.32. Oponice

4.6.33. Orešany

4.6.34. Podhradie

4.6.35. Prašice

4.6.36. Práznovce

4.6.37. Preseľany

4.6.38. Radošina

4.6.38.1. Bzince

4.6.38.2. Radošina

4.6.39. Rajčany

4.6.40. Solčany

4.6.41. Solčianky

4.6.42. Súlovce

4.6.43. Svrbice

4.6.44. Šalgovce

4.6.45. Tesáre

4.6.46. TOPOĽČANY (M)

4.6.46.1. Malé Bedzany

4.6.46.2. Topoľčany

4.6.46.3 Veľké Bedzany

4.6.47. Tovarníky

4.6.48. Tvrdomestice

4.6.49. Urmince

4.6.49.1. Kľačany

4.6.49.2. Urmince

4.6.50. Veľké Dvorany

4.6.51. Veľké Ripňany

4.6.51.1. Behynce

4.6.51.2. Veľké Ripňany

4.6.52. Velušovce

4.6.53. Vozokany

4.6.54. Závada

4.6.54.1. Záhrada

4.6.54.2. Závada

4.7. Okres Zlaté Moravce

4.7.1. Beladice

4.7.1.1. Beladice

4.7.1.2. Chrašťany

4.7.1.3. Pustý Chotár

4.7.2. Čaradice 

4.7.3. Červený Hrádok  

4.7.4. Čierne Kľačany    

4.7.5. Hostie     

4.7.6. Hosťovce

4.7.7. Choča      

4.7.8. Jedľové Kostoľany             

4.7.9. Kostoľany pod Tribečom 

4.7.10. Ladice   

4.7.11. Lovce    

4.7.12. Machulince        

4.7.13. Malé Vozokany

4.7.14. Mankovce          

4.7.15. Martin nad Žitavou         

4.7.16. Nemčiňany         

4.7.17. Neverice             

4.7.18. Nevidzany          

4.7.19. Obyce   

4.7.20. Skýcov  

4.7.21. Sľažany

4.7.21.1. Dolné Sľažany

4.7.21.2. Horné Sľažany

4.7.22. Slepčany

4.7.23. Tekovské Nemce

4.7.24. Tesárske Mlyňany

4.7.24.1. Mlyňany

4.7.24.2. Tesáre nad Žitavou

4.7.25. Topoľčianky

4.7.26. Velčice

4.7.27. Veľké Vozokany

4.7.28. Vieska nad Žitavou

4.7.29. Volkovce

4.7.29.1. Olichov

4.7.29.2. Volkovce

4.7.29.3. Závada

4.7.30. ZLATÉ MORAVCE (M)

4.7.30.1. Chyzerovce

4.7.30.2. Prílepy

4.7.30.3. Zlaté Moravce

4.7.31. Zlatno

4.7.32. Žikava

4.7.33. Žitavany