8. Košický kraj

(Vysvetlivky: A. = KRAJ, A.B. = OKRES, A.B.C. = OBEC, MESTSKÁ ČASŤ (Bratislava, Košice), VOJENSKÝ OBVOD, A.B.C.D. = MESTSKÁ/MIESTNA ČASŤ, (M) = MESTO)

8.1. Okres Gelnica

8.1.1. GELNICA (M)

8.1.2. Helcmanovce

8.1.3. Henclová

8.1.3.1. Henclová

8.1.3.2. Tichá Voda

8.1.4. Hrišovce

8.1.5. Jaklovce

8.1.6. Kluknava

8.1.7. Kojšov

8.1.8. Margecany

8.1.9. Mníšek nad Hnilcom

8.1.10. Nálepkovo

8.1.10.1. Čierna Hora

8.1.10.2. Hámre

8.1.10.3. Nálepkovo

8.1.10.4. Zahájnica

8.1.11. Prakovce

8.1.12. Richnava

8.1.13. Smolnícka Huta

8.1.14. Smolník

8.1.15. Stará Voda

8.1.16. Švedlár

8.1.17. Úhorná

8.1.18. Veľký Folkmar

8.1.19. Závadka

8.1.20. Žakarovce

8.2. Okres Košice I

8.2.1. Džungľa

8.2.2. Kavečany

8.2.3. Sever

8.2.4. Sídlisko Ťahanovce

8.2.5. Staré Mesto

8.2.6. Ťahanovce

8.3. Okres Košice II

8.3.1. Lorinčík

8.3.2. Luník IX

8.3.3. Myslava

8.3.4. Pereš

8.3.5. Poľov

8.3.6. Sídlisko KVP

8.3.7. Šaca

8.3.8. Západ

8.4. Okres Košice III

8.4.1. Dargovských hrdinov        

8.4.2. Košická Nová Ves

8.5. Okres Košice IV

8.5.1. Barca

8.5.2. Juh

8.5.3. Krásna

8.5.4. Nad jazerom

8.5.5. Šebastovce

8.5.6. Vyšné Opátske

8.6. Okres Košice-okolie

8.6.1. Bačkovík

8.6.2. Baška

8.6.3. Belža

8.6.4. Beniakovce

8.6.5. Bidovce

8.6.6. Blažice

8.6.7. Bočiar

8.6.8. Bohdanovce

8.6.9. Boliarov

8.6.10. Budimír

8.6.11. Bukovec

8.6.12. Bunetice

8.6.13. Buzica

8.6.14.Cestice

8.6.15. Čakanovce

8.6.16. Čaňa

8.6.17. Čečejovce

8.6.17.1. Čečejovce

8.6.17.2. Seleška

8.6.18. Čižatice

8.6.19. Debraď

8.6.20. Drienovec

8.6.21. Družstevná pri Hornáde

8.6.21.1. Malá Vieska

8.6.21.2. Tepličany

8.6.22. Ďurďošík

8.6.23. Ďurkov

8.6.24. Dvorníky-Včeláre

8.6.24.1. Dvorníky

8.6.24.2. Včeláre

8.6.25. Geča

8.6.26. Gyňov

8.6.27. Hačava

8.6.28. Háj

8.6.29. Haniska

8.6.29.1. Grajciar

8.6.29.2. Haniska

8.6.30. Herľany

8.6.30.1. Herľany

8.6.30.2. Žirovce

8.6.31. Hodkovce

8.6.32. Hosťovce

8.6.33. Hrašovík

8.6.34. Hýľov

8.6.35. Chorváty

8.6.36. Chrastné

8.6.37. Janík

8.6.38. Jasov

8.6.39. Kalša

8.6.40. Kecerovce

8.6.40.1. Kecerovské Kostoľany

8.6.40.2. Kecerovské Pekľany

8.6.41. Kecerovský Lipovec

8.6.42. Kechnec              

8.6.43. Kokšov-Bakša

8.6.44. Komárovce

8.6.45. Kostoľany nad Hornádom

8.6.46. Košická Belá

8.6.47. Košická Polianka

8.6.48. Košické Oľšany

8.6.49. Košický Klečenov

8.6.49.1. Borda

8.6.49.2. Košický Klečenov

8.6.50. Kráľovce

8.6.51. Kysak

8.6.52. Malá Ida

8.6.53. Malá Lodina

8.6.54. MEDZEV (M)

8.6.54.1. Baňa Lucia

8.6.54.2. Nižný Medzev

8.6.55. Milhosť

8.6.56. Mokrance

8.6.57. MOLDAVA NAD BODVOU (M)

8.6.57.1. Budulov

8.6.57.2. Moldava nad Bodvou

8.6.58. Mudrovce

8.6.59. Nižná Hutka

8.6.60. Nižná Kamenica

8.6.61. Nižná Myšľa

8.6.62. Nižný Čaj

8.6.63. Nižný Klátov

8.6.64. Nižný Lánec

8.6.65. Nová Polhora

8.6.66. Nováčany

8.6.67. Nový Salaš

8.6.68. Obišovce

8.6.69. Olšovany

8.6.70. Opátka

8.6.71. Opiná

8.6.72. Paňovce              

8.6.73. Peder

8.6.74. Perín-Chym

8.6.74.1. Chym

8.6.74.2. Perín

8.6.74.3. Vyšný Lánec

8.6.75. Ploské

8.6.75.1. Ortáše

8.6.75.2. Ploské

8.6.76. Poproč

8.6.77. Rákoš

8.6.78. Rankovce

8.6.79. Rešica

8.6.80. Rozhanovce

8.6.81. Rudník

8.6.82. Ruskov

8.6.83. Sady nad Torysou

8.6.83.1. Byster

8.6.83.2. Zdoba

8.6.84. Seňa

8.6.85. Skároš

8.6.86. Slančík

8.6.87. Slanec

8.6.88. Slanská Huta

8.6.89. Slanské Nové Mesto

8.6.90. Sokoľ

8.6.91. Sokoľany

8.6.92. Svinica

8.6.93. Šemša

8.6.94. Štós

8.6.94.1. Štós

8.6.94.2. Štós-kúpele

8.6.95. Trebejov

8.6.96. Trsťany

8.6.97. Trstené pri Hornáde

8.6.98. Turňa nad Bodvou

8.6.99. Turnianska Nová Ves

8.6.100. Vajkovce

8.6.101. Valalíky

8.6.101.1. Bernátovce

8.6.101.2. Buzice

8.6.101.3. Košťany

8.6.101.4. Všechsvätých

8.6.102. Veľká Ida

8.6.102.1. Gomboš

8.6.102.2. Veľká Ida

8.6.103. Veľká Lodina

8.6.104. Vtáčkovce

8.6.105. Vyšná Hutka

8.6.106. Vyšná Kamenica

8.6.107. Vyšná Myšľa

8.6.108. Vyšný Čaj

8.6.109. Vyšný Klátov

8.6.110. Vyšný Medzev

8.6.111. Zádiel

8.6.112. Zlatá Idka

8.6.113. Žarnov

8.6.114. Ždaňa

8.7. Okres Michalovce

8.7.1. Bajany

8.7.2. Bánovce nad Ondavou

8.7.2.1. Bánovce nad Ondavou

8.7.2.2. Piesky

8.7.3. Beša

8.7.4. Bracovce

8.7.5. Budince

8.7.6. Budkovce

8.7.6.1. Budkovce

8.7.6.2. Dolný Les

8.7.7. Čečehov

8.7.8. Čičarovce

8.7.9. Čierne Pole

8.7.10. Drahňov

8.7.11. Dúbravka

8.7.11.1. Dúbravka

8.7.11.2. Komanica

8.7.12. Falkušovce

8.7.13. Hatalov

8.7.13.1. Hatalov

8.7.13.2. Ridzina

8.7.14. Hažín

8.7.15. Hnojné

8.7.16. Horovce

8.7.17. Iňačovce

8.7.18. Ižkovce

8.7.19. Jastrabie pri Michalovciach

8.7.20. Jovsa

8.7.21. Kačanov

8.7.22. Kaluža

8.7.23. Kapušianske Kľačany

8.7.24. Klokočov

8.7.25. Krásnovce

8.7.26. Krišovská Liesková

8.7.26.1. Krížany

8.7.26.2. Liesková

8.7.27. Kusín

8.7.28. Lastomír

8.7.29. Laškovce

8.7.30. Lesné

8.7.31. Ložín

8.7.32. Lúčky

8.7.33. Malčice

8.7.33.1. Hradištská Moľva

8.7.33.2. Malčice

8.7.34. Malé Raškovce

8.7.35. Markovce

8.7.36. Maťovské Vojkovce

8.7.36.1. Kapušianske Vojkovce

8.7.36.2. Maťovce

8.7.37. MICHALOVCE (M)

8.7.37.1. Betlenovce

8.7.37.2. Meďov

8.7.37.3. Michalovce

8.7.37.4. Milovaná

8.7.37.5. Močarany

8.7.37.6. Topoľany

8.7.37.7. Vrbovec

8.7.37.8. Žabany

8.7.38. Moravany

8.7.38.1. Lučkovce

8.7.38.2. Moravany

8.7.39. Nacina Ves

8.7.39.1. Nacina Ves

8.7.39.2. Vybúchanec

8.7.40. Oborín

8.7.40.1. Kucany

8.7.40.2. Oborín

8.7.41. Oreské

8.7.42. Palín

8.7.43. Pavlovce nad Uhom

8.7.43.1. Ortov

8.7.43.2. Pavlovce nad Uhom

8.7.43.3. Ťahyňa

8.7.44. Petrikovce

8.7.45. Petrovce nad Laborcom

8.7.46. Poruba pod Vihorlatom

8.7.47. Pozdišovce

8.7.48. Ptrukša

8.7.49. Pusté Čemerné

8.7.50. Rakovec nad Ondavou

8.7.51. Ruská

8.7.52. Senné

8.7.53. Slavkovce

8.7.54. Sliepkovce

8.7.55. Staré

8.7.56. STRÁŽSKE (M)

8.7.56.1. Krivošťany

8.7.56.2. Pláne

8.7.56.3. Strážske

8.7.57. Stretava

8.7.58. Stretavka

8.7.59. Suché

8.7.60. Šamudovce

8.7.61. Trhovište

8.7.62. Trnava pri Laborci

8.7.63. Tušice

8.7.64. Tušická Nová Ves

8.7.65. VEĽKÉ KAPUŠANY (M)

8.7.65.1. Veľké Kapušany

8.7.65.2. Veškovce

8.7.66. Veľké Raškovce

8.7.67. Veľké Slemence

8.7.68. Vinné

8.7.69. Vojany

8.7.70. Voľa

8.7.70.1. Stankovce

8.7.70.2. Voľa

8.7.71. Vrbnica

8.7.72. Vysoká nad Uhom

8.7.72.1. Vysocký Dvor

8.7.72.2. Vysoká nad Uhom

8.7.73. Zalužice

8.7.73.1. Malé Zalužice

8.7.73.2. Veľké Zalužice

8.7.74. Závadka

8.7.75. Zbudza

8.7.76. Zemplínska Široká

8.7.77. Zemplínske Kopčany

8.7.78. Žbince

8.8. Okres Rožňava

8.8.1. Ardovo

8.8.2. Betliar

8.8.3. Bohúňovo

8.8.3.1. Bohúňovo

8.8.3.2. Tiba

8.8.4. Bôrka

8.8.5. Brdárka

8.8.6. Bretka

8.8.7. Brzotín

8.8.8. Čierna Lehota

8.8.9. Čoltovo

8.8.10. Čučma

8.8.11. Dedinky

8.8.11.1. Dedinky

8.8.11.2. Dobšinská Maša

8.8.12. Dlhá Ves

8.8.13. DOBŠINÁ (M)

8.8.14. Drnava

8.8.15. Gemerská Hôrka

8.8.16. Gemerská Panica

8.8.17. Gemerská Poloma

8.8.18. Gočaltovo

8.8.19. Gočovo

8.8.20. Hanková

8.8.21. Henckovce

8.8.22. Honce

8.8.23. Hrhov

8.8.24. Hrušov

8.8.25. Jablonov nad Turňou

8.8.26. Jovice

8.8.27. Kečovo

8.8.28. Kobeliarovo

8.8.29. Koceľovce

8.8.30. Kováčová

8.8.31. Krásnohorská Dlhá Lúka

8.8.32. Krásnohorské Podhradie

8.8.33. Kružná

8.8.34. Kunova Teplica

8.8.35. Lipovník

8.8.36. Lúčka

8.8.37. Markuška

8.8.38. Meliata

8.8.39. Nižná Slaná

8.8.39.1. Nižná Slaná

8.8.39.2. Nižnoslanská Baňa

8.8.40. Ochtiná

8.8.41. Pača

8.8.42. Pašková

8.8.43. Petrovo

8.8.44. Plešivec

8.8.45. Rakovnica

8.8.46. Rejdová

8.8.47. Rochovce

8.8.48. Roštár

8.8.49. Rozložná

8.8.50. ROŽŇAVA (M)

8.8.50.1. Nadabula

8.8.50.2. Rožňava

8.8.50.3. Rožňavská Baňa

8.8.51. Rožňavské Bystré

8.8.52. Rudná

8.8.53. Silica

8.8.54. Silická Brezová

8.8.55. Silická Jablonica

8.8.56. Slavec

8.8.56.1. Slavec

8.8.56.2. Vidová

8.8.57. Slavoška

8.8.58. Slavošovce

8.8.59. Stratená

8.8.59.1. Dobšinská Ľadová Jaskyňa

8.8.59.2. Stratená

8.8.60. Štítnik

8.8.61. Vlachovo

8.8.62. Vyšná Slaná

8.9. Okres Sobrance

8.9.1. Baškovce

8.9.2. Beňatina

8.9.3. Bežovce

8.9.4. Blatná Polianka

8.9.5. Blatné Remety

8.9.6. Blatné Revištia

8.9.7. Bunkovce

8.9.8. Fekišovce              

8.9.9. Hlivištia

8.9.10. Horňa

8.9.11. Husák

8.9.12. Choňkovce

8.9.13. Inovce

8.9.14. Jasenov

8.9.15. Jenkovce

8.9.16. Kolibabovce

8.9.17. Koňuš

8.9.18. Koromľa

8.9.19. Krčava

8.9.20. Kristy

8.9.21. Lekárovce

8.9.22. Nižná Rybnica

8.9.23. Nižné Nemecké

8.9.24. Orechová

8.9.25. Ostrov

8.9.26. Petrovce

8.9.27. Pinkovce

8.9.28. Podhoroď

8.9.29. Porostov

8.9.30. Porúbka

8.9.31. Priekopa

8.9.32. Remetské Hámre

8.9.33. Ruská Bystrá

8.9.34. Ruskovce

8.9.35. Ruský Hrabovec

8.9.36. Sejkov

8.9.37. SOBRANCE (M)

8.9.37.1. Komárovce

8.9.37.2. Sobrance

8.9.37.3. Sobranecké Kúpele

8.9.38. Svätuš

8.9.39. Tašuľa

8.9.40. Tibava

8.9.41. Úbrež

8.9.42. Veľké Revištia

8.9.42.1. Gajdoš

8.9.42.2. Vyšné Revištia

8.9.43. Vojnatina

8.9.44. Vyšná Rybnica

8.9.45. Vyšné Nemecké

8.9.45.1. Močidlá

8.9.45.2. Vyšné Nemecké

8.9.46. Vyšné Remety

8.9.47. Záhor

8.10. Okres Spišská Nová Ves

8.10.1. Arnutovce

8.10.2. Betlanovce

8.10.3. Bystrany

8.10.4. Danišovce

8.10.5. Harichovce

8.10.6. Hincovce

8.10.6.1. Hincovce

8.10.6.2. Trsťany

8.10.7. Hnilčík

8.10.7.1. Bindt

8.10.7.2. Hnilčík

8.10.7.3. Ráztoky

8.10.8. Hnilec

8.10.8.1. Delava

8.10.8.2. Hnilec

8.10.9. Hrabušice

8.10.10. Chrasť nad Hornádom

8.10.11. Iliašovce

8.10.12. Jamník

8.10.13. Kaľava

8.10.14. Kolinovce

8.10.15. KROMPACHY (M)

8.10.16. Letanovce

8.10.17. Lieskovany

8.10.18. Markušovce

8.10.19. Matejovce nad Hornádom

8.10.20. Mlynky

8.10.20.1. Biele Vody

8.10.20.2. Havrania Dolina

8.10.20.3. Mlynky

8.10.20.4. Palcmanská Maša

8.10.20.5. Prostredný Hámor

8.10.20.6. Rakovec

8.10.20.7. Sykavka

8.10.21. Odorín

8.10.22.Olcnava

8.10.23. Oľšavka

8.10.24. Poráč

8.10.25. Rudňany

8.10.26. Slatvina

8.10.27. Slovinky

8.10.28. Smižany

8.10.29. SPIŠSKÁ NOVÁ VES (M)

8.10.29.1. Novoveská Huta

8.10.29.2. Spišská Nová Ves

8.10.30. Spišské Tomášovce

8.10.30.1. Hadušovce

8.10.30.2. Spišské Tomášovce

8.10.31. SPIŠSKÉ VLACHY (M)

8.10.31.1. Dobrá Voľa

8.10.31.2. Spišské Vlachy

8.10.32. Spišský Hrušov

8.10.33. Teplička

8.10.34. Vítkovce

8.10.35. Vojkovce

8.10.36. Žehra

8.10.36.1. Hodkovce

8.10.36.2. Žehra

8.11. Okres Trebišov

8.11.1. Bačka

8.11.2. Bačkov

8.11.3. Bara

8.11.3.1. Malá Bara

8.11.3.2. Veľká Bara

8.11.4. Biel

8.11.5. Boľ

8.11.6. Borša

8.11.7. Boťany

8.11.7.1. Boťany

8.11.7.2. Kolónia

8.11.8. Brehov

8.11.9. Brezina

8.11.10. Byšta

8.11.11. Cejkov

8.11.12. Čeľovce

8.11.13. Čerhov

8.11.14. Černochov

8.11.15. Čierna

8.11.16. ČIERNA NAD TISOU (M)

8.11.17. Dargov

8.11.18. Dobrá

8.11.19. Dvorianky

8.11.19.1. Dvorianky

8.11.19.2. Kinčeš

8.11.20. Egreš

8.11.21. Hraň

8.11.22. Hrčeľ

8.11.23. Hriadky

8.11.24. Kašov

8.11.25. Kazimír

8.11.26. Klin nad Bodrogom

8.11.27. Kožuchov

8.11.28. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC (M)

8.11.28.1. Fejséš

8.11.28.2. Kráľovský Chlmec

8.11.29. Kravany

8.11.30. Kuzmice

8.11.30.1. Dancov Potok

8.11.30.2. Kuzmice

8.11.31. Kysta

8.11.32. Ladmovce

8.11.33. Lastovce

8.11.34. Leles

8.11.34.1. Kapoňa

8.11.34.2. Leles

8.11.35. Luhyňa

8.11.36. Malá Tŕňa

8.11.37. Malé Ozorovce

8.11.38. Malé Trakany

8.11.39. Malý Horeš

8.11.39.1. Malý Horeš

8.11.39.2. Onča

8.11.40. Malý Kamenec

8.11.41. Michaľany

8.11.42. Nižný Žipov

8.11.43. Novosad

8.11.44. Nový Ruskov

8.11.44.1. Malý Ruskov

8.11.44.2. Veľký Ruskov

8.11.45. Parchovany

8.11.45.1. Božčice

8.11.45.2. Hunkovce

8.11.45.3. Parchovany

8.11.46. Plechotice

8.11.47. Poľany

8.11.48. Pribeník

8.11.49. Rad

8.11.49.1. Hrušov

8.11.49.2. Rad

8.11.50. SEČOVCE (M)

8.11.50.1. Albínov

8.11.50.2. Sečovce

8.11.51. Sirník

8.11.52. Slivník

8.11.53. Slovenské Nové Mesto

8.11.54. Soľnička

8.11.55. Somotor

8.11.55.1. Nová Vieska pri Bodrogu

8.11.55.2. Somotor

8.11.55.3. Véč

8.11.56. Stanča

8.11.57. Stankovce

8.11.58. Strážne

8.11.59. Streda nad Bodrogom

8.11.60. Svätá Mária

8.11.60.1. Bodrog

8.11.60.2. Pavlovo

8.11.61. Svätuše

8.11.62. Svinice

8.11.63. TREBIŠOV (M)

8.11.63.1. Milhostov

8.11.63.2. Nový Majer

8.11.63.3. Olšina

8.11.63.4. Trebišov

8.11.64. Trnávka

8.11.65. Veľaty

8.11.66. Veľká Tŕňa

8.11.67. Veľké Ozorovce

8.11.68. Veľké Trakany

8.11.68.1. Kolónia

8.11.68.2. Veľké Trakany

8.11.69. Veľký Horeš

8.11.70. Veľký Kamenec

8.11.71. Viničky

8.11.72. Višňov

8.11.73. Vojčice              

8.11.74. Vojka

8.11.75. Zatín

8.11.76. Zbehňov

8.11.77. Zemplín

8.11.78. Zemplínska Nová Ves

8.11.78.1. Úpor

8.11.78.2. Zemplínsky Klečenov

8.11.79. Zemplínska Teplica

8.11.80. Zemplínske Hradište

8.11.81. Zemplínske Jastrabie

8.11.82. Zemplínsky Branč