Homo floresiensis (človek floreský)

Homo floresiensis žil približne v období 95.000 p. n.l. – 13.000 p. n.l. Samostatný druh rodu Homo odlišujúci sa hlavne svojou malou postavou a mozgom, ktorý prežíval do relatívne nedávnej doby. Pomenovaný bol po indonézskom ostrove Flores, na ktorom boli objavené jeho pozostatky. Vyvinul sa z druhu Homo erectus. Vysoký bol okolo 1m. Mal malý objem lebky (okolo 380cm3), málo vyvinutú bradu, veľké chodidlo. Používal oheň a kamenné rezné nástroje. Lovil skupinovo. Medzi najvýznamnejšie nálezy Homo floresiensis patria nálezy z jaskyne Liang Bua.