Homo antecessor (človek predchodca)

Homo antecessor žil približne v období 800.000 p. n.l. – 700.000 p. n.l. Vyvinul sa z Homo georgicus, ktorý sa v období okolo 1milión p. n.l. rozšíril do Európy. Objem lebky prekročil 1.000cm3. Mal nevystupujúce lícne kosti, nízku prognáciu tváre, črenové zuby s dvomi koreňmi, pomerne výrazný nadočnicová val rozdelený na dva oblúky. Človek predchodca zbieral rastliny a príležitostne lovil. Hmotnou kultúrou druhu bolo obdobie prechodu medzi kultúrou olduvan a acheuléen. Medzi najvýznamnejšie nálezy Homo antecessor patria nálezy v pohorí Sierra de Atapuerca v severnom Španielsku (lokality Gran Dolina asi 14km východne od mesta Burgos a Sima de los Huesos) a nálezy v Anglicku (Pakefield, Happisburg) a Taliansku (lokalita Ceprano).