Svätý Rochus

Svätý Rochus je patrónom pred morom a epidémiami. Narodil sa v roku 1295 v juhofrancúzskom meste Montpellier. Keď mal 12 rokov zomreli mu rodičia. Veľmi mladý zanechal svoj majetok a odišiel do sveta ako pútnik. Počas cesty do Ríma uzdravil viacerých chorých na mor a rovnako aj v samotnom Ríme. Keď sa vracal cez Piacenzu, sám sa nákazlivou chorobou infikoval. Legenda hovorí, že sa uchýlil pred mestom do chatrče, aby tam zomrel. Zjavil sa mu anjel, ktorý ho povzbudzoval. Keďže ľudia sa k nakazeným ľuďom nemohli priblížiť, akýsi psík mu prinášal jedlo na posilnenie. Nakoniec sa uzdravil a pokračoval domov. No v rodnom meste ho nespoznali. Mysleli si, že je to špión a uvrhli ho do žalára, kde ho aj mučili. Po piatich rokoch vo väzení zomiera v auguste 1327. Mal len 32 rokov. Úcta k svätému Rochusovi sa rozšírila v 15.storočí nielen vo Francúzsku, ale aj v Španielsku a Taliansku. Pozostatky svätca boli prenesené do Benátok, kde sa tešili veľkej úcte. V ikonografii sa svätý Rochus zobrazuje ako pútnik s klobúkom, taškou a palicou, ktorý si rukou odhaľuje stehno, kde vidieť morovú ranu. V blízkosti býva psík, ktorý ho vraj kedysi zachránil.