Vrtík, Juraj

Kňaz pôsobiaci v obci Domaniža. Narodil sa v obci Zliechov, tu mal v roku 1679 aj primície. Pravdepodobne 2.10.1712 sa vracal z Rajeckej Lesnej (vtedy Frivald), kde spovedal, do Domaniže. Keď prechádzal Suchou dolinou, ocitol sa pravdepodobne pri studničke v lokalite Žliabky tvárou tvár dvom mužom, členom družiny zbojníka Juraja Jánošíka. Údajne to mali byť Turjak a Plavčík z Dunajova. Jeden z nich kňaza žiada, aby nerobil problémy. Nečakane ale padá výstrel, ktorý kňaza zasiahol. Zranený nasadá na koňa, ktorý ho prinesie k fare v Domaniži. Tu o niekoľko dní neskôr zomiera. Pochovaný je v krypte pod kostolom v Domaniži. Až do dnešných jeho telo zostalo takmer neporušené, odeté je v dobovom ornáte, jeho ruky vyzerajú ako vytesané z alabastru, sú biele a bez poškodenia kože.