Podolay, František Viktor

Akademický maliar a grafik. Narodil sa 27.5.1905 v obci Slopná, zomrel nečakane 13.2.1958 v Bratislave. Narodil sa v učiteľskej rodine. Otec Jozef, matka Mária, rodená Thurzová. Manželka Margita, rodená Zandtová. Absolvoval meštiansku školu v Bánovciach nad Bebravou a vyučil sa za maliara izieb. Túžba po akademickom vzdelaní ho hnala vpred a po absolvovaní večerných kurzov kreslenia a maľovania na akadémii vo Viedni ho prijali na štúdium na Akadémiu výtvarných umení v Budapešti. Študoval u profesora Rudnaya. Žil a tvoril v Trenčianskej Teplej, kde mal súkromnú výtvarnú školu. Býval v Trenčianskych Tepliciach v kúpeľnej vile Göpfert (secesná stavba z roku 1898, ktorú dal postaviť majiteľ sklární z Lednických Rovní Maximilián Göpfert). Z vily podnikal cesty do blízkeho okolia, maľoval dedinčanov a krajinky, obzvlášť v Omšení a v Trenčianskej Teplej. Jeho tvorba je veľmi bohatá a rôznorodá. Venoval sa figurálnemu maliarstvu, krajinomaľbe, komornej maľbe, monumentálnej dekoratívnej tvorbe a úžitkovej grafike. Pri figurálnych kompozíciách stvárňoval námety zo slovenskej dediny, nadväzoval na Rudnaya a na Š. Straku. Väčšinu jeho diela tvorí krajinomaľba (motívy z Bratislavy, z kúpeľných miest a najmä z Vysokých Tatier). Tatranské motívy majú charakter reportážnych záberov a panoramatických pohľadov, charakterizuje ich pomerne tvrdý kresbový a farebný prednes bez hlbšieho individuálneho prínosu. Od roku 1942 pôsobil v Bratislave, kde mal reklamný ateliér Styl (tu zamestnával školených grafikov a maliarov, ktorí dokázali pracovať pre každý druh reklamy a propagácie). Ateliér mu pri nálete zbombardovali a mnoho diel zostalo nenávratne zničených. Sústreďoval sa na úžitkovú grafiku a návrhárstvo, pri ktorých sa uplatnil jeho rozhľad a dobrá technická príprava. Vo svojej dielni Styl tvoril plagáty, reklamné tabule, dekorácie, inštaloval výstavy i v zahraničí (Budapešť, Viedeň, Lipsko, Bulharsko). Doma inštalované výstavy: Nitra 1933, Trenčín 1935, Rimavská Sobota 1936, Bratislava 1943 (s L. Majerským), Trenčianske Teplice 1944, Hodonín 1947, Nitra 1968 (s J. Pospíšilom). Bol členom spolku výtvarných umelcov Bohúň.

Výber z diela:

Oleje: Mengusovská dolina (1928), Chráň svoju otčinu (1929), Nitrianska rovina (1935), Kopanie zemiakov – Omšenie (1936), Motív z Heľpy (1936), Púť v Teplej (1936), Zbojnícky tanec (1941), Svadba (1942), Michalská veža (1943), Lomnický štít (1944), Krajina zo Ždiaru (1946).

Pastel: Oráč v Omšení (1945).