Kýčerský, Pavel Kokeš

Básnik a národný buditeľ. Narodil sa 23.11.1856 v Lazoch pdo Makytou, zomrel 30.3.1933 v Lazoch pod Makytou. Otec Samuel Kokeš, evanjelický farár (?-1877), matka Karolína, rodená Petruchová. Mal 3 sestry. Manželka Mária, rodená Kubányová. Mali jednu dcéru. V rokoch 1869-1872 navštevoval nemeckú ľudovú školu v Modre, v rokoch 1872-1875 študoval na nižšom gymnáziu v Martine, v rokoch 1875-1877 na hospodárskej škole v Liptovskom Hrádku. Od roku 1877 pracoval ako roľník na rodičovskom majetku v Lazoch pod Makytou. V básnickej tvorbe bol ovplyvnený ľudovou piesňou a baladou, vo výrazových prostriedkoch najmä Hviezdoslavovou poéziou. Debutoval v roku 1893 v Slovenských pohľadoch básňou Pozdrav Hviezdoslavovi, od roku 1895 sporadicky uverejňoval básne v periodikách Dennica, Ľudové noviny, Národné noviny, Slovenské pohľady, Stráž na Sione a Živena. Jeho sociálny pôvod, pracovné začlenenie a vzdialenosť od stredísk národno-kultúrneho života našli výraz v melancholickom tóne jeho básní s pocitmi osamotenia, pesimizmu a neporozumenia, ktoré naznačujú spoločné znaky s tvorbou slovenskej moderny. Príležitostné oslavné básne venoval slovenským i českým spisovateľom a dejateľom (najmä Hviezdoslavovi, TImrave, A. Heydukovi, J. Vlčkovi, J. Ľ. Holubymu, A. Medveckému). Knižný výber z jeho básnickej tvorby zostavil Š. Krčmáry v roku 1927. Ďalšie vydanie jeho básní obsahuje aj verše z pozostalosti.