Bukovinský, Vojtech JUDr.

Právnik a amatérsky speleológ a archeológ. Narodil sa 1.1.1916 v Bitarovej, zomrel 28.8.1989 v Lietave. Otec Serafín bol učiteľ v Lietave (zomrel 1949), matka Vilma bola učiteľka na ľudovej škole (zomrela 1948). Bol jedináčik. Manželka Gabriela Gugová od roku 1957. Mali 2 deti. Po ukončení ľudovej školy študoval na Reálnom gymnáziu v Kláštore pod Znievom, kde maturoval v roku 1936 s vyznamenaním. Potom sa rozhodol pre dôstojnícke povolanie v československej armáde, preto absolvoval dôstojnícku školu v Košiciach. Po rozpade 1.ČSR sa vojenského povlania vzdal a šiel študovať právo na Univerzitu Komenského v Bratislave. Štúdia pre neustále povolávanie na vojenské cvičenia dokončil až v roku 1947 s titulom JUDr. Počas SNP bol prenasledovaný gestapom. Po dokončení štúdia pracoval chvíľu na súdoch v Žiline a v Rajci. Neskôr vystriedal viaceré zamestnania. Od roku 1952 pracoval ako vedúci pracovník profesionálnej speleologickej skupiny pre oblasť Malá Fatra (sústredil sa na krasy Stráňavskej a Višňovskej doliny). Následne tento pracovný pomer prerušil, pretože spolupracoval na vlastivednej publikácii „Žilina a Rajec“. Potom pracoval ako robotník vo viacerých podnikoch. Na súd sa už kvôli kádrovému posudku vrátiť nemohol. Bol členom Slovenskej speleologickej spoločnosti od roku 1951, v roku 1960 sa stal členom Speleologickej odbočky Slovenskej zemepisnej spoločnosti pri SAV a členom jej výboru. Objavil viaceré jaskyne (v Mojtíne – Mojtínska priepastná jaskyňa, na vrchu Polom, v Stráňavskej doline – Hoblíkova jaskyňa). Jeho publikácie vyšli vo viacerých novinách, časopisoch a prírodovedných zborníkoch, čím spopularizoval speleológiu ako vedu.