Adami, Andrej

Narodil sa okolo roku 1737 v Beluši – zomrel na neznámom mieste v neznámom čase. Pochádzal zo zemianskej rodiny. Otec Ján, matka Zuzana, súrodenci Pavol a Michal. Štúdium medicíny absolvoval na univerzite vo Viedni. V roku 1762 získal titul MUDr. Pôsobil pravdepodobne vo Viedni. Bol autorom osvietensky motivovanej dizertácie o trojakých vlastnostiach tela (Dissertatio inauguralis medica exhibens partem tertiam formularum) vydanej v roku 1762 vo Viedni.