Runa

Runy alebo runové písmo je pôvodne starogermánske hranaté písmo. Často sa vytesávalo do kameňa (runové kamene) alebo ryli do dreva, zbraní a ozdôb. V minulosti aj v súčasnosti sa runám pripisuje magický význam. Runy sa našli aj na území osídlenom slovanskými kmeňmi. Runami sa označujú aj všetky záhadné a neobjasnené nápisy, ktoré boli nájdené vytesané do kameňa.