Pravoslávna cirkev

Východná (ortodoxná) cirkev, ktorá sa skladá z viacerých územných cirkví, pomenovaných podľa krajiny alebo národa. Najviac je rozšírená v juhovýchodných a východných krajinách Európy. Používa byzantský obrad. Vznikla v roku 1054, kedy spory v cirkvi vyústili do Veľkej schizmy, čím sa cirkev rozdelila medzi východnú (ortodoxnú) cirkev (pravoslávna cirkev) a západnú (latinskú) cirkev. Pravoslávna cirkev neuznáva neomylnosť pápeža a jeho primát nad celou cirkvou. Na Slovensku sa pravoslávna cirkev delí na 2 eparchie (Prešovskú a Michalovsko-košickú). Vrcholným predstaviteľom cirkvi je metropolita, ktorým je tradične volený jeden z arcibiskupov.