Katolícka cirkev

Katolícka cirkev je cirkev, ktorá uznáva za svoju hlavu rímskeho pápeža (zástupcu Ježiša Krista na Zemi). Je tvorená cirkvami sui iuris (spoločnosť veriacich, ktorí sú spojení podľa právnych predpisov s hierarchiou, ktorú výslovne alebo mlčky uznáva najvyššia autorita cirkvi). V súčasnosti je to 1 západná (latinská) cirkev a 23 východných cirkví. Na Slovensku je to rímskokatolícka cirkev a gréckokatolícka cirkev.