Gréckokatolícka cirkev

Východná cirkev. Na čele cirkvi stojí rímsky pápež. Vierouka gréckokatolíckej cirkvi je identická s vieroukou rímskokatolíckej cirkvi. Pri bohoslužbách ale nepoužívajú rímsky obrad, ale svoje vlastné východné obrady. Gréckokatolícka cirkev podľa príslušnosti k tradíciám patrí k tradícii konštantínopolskej a podľa príslušnosti k obradu patrí k byzantskému obradu. Na Slovensku je to jediná východná katolícka cirkev. Na Slovensku ju zastupuje Prešovská metropolia. Pozostáva z Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie.