Náučný chodník K prameňom Bebravy – Čierna Lehota

Východisko: Autobusová zastávka v severnej časti obce Čierna Lehota. Rok otvorenia: 2014 Zameranie: Hydrogeografické, vodohospodárske. Typ: Samoobslužný, líniový, s dvomi odbočkami, jednosmerný (s využitím Náučného chodníka Rohatá skala – Hrádok obojsmerný), peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 4,6km/stúpanie 298m, klesanie 78m. Čas prechodu: 1 hodina 45 minút. Náročnosť: Stredne náročná trasa. Počet zastávok: 5 1. Východiská projektu 2. Voda v živote našich predkov 3. Nie je voda ako voda 4. Ponitriansky skupinový vodovod 5. Ochrana vody Popis: Náučný chodník zo svojho východiska, kde je osadený infopanel č.1, pokračuje spoločne so zeleným turistickým chodníkom (5410) a Náučným chodníkom Rohatá skala – Hrádok na horný okraj obce....

Náučný chodník Rohatá skala – Hrádok v Čiernej Lehote

Východisko: Stred obce Čierna Lehota severovýchodne od obecného úradu. Rok otvorenia: 2012 Zameranie: Prírodovedné, ochranárske, historické. Typ: Samoobslužný, líniový s dvomi odbočkami, jednosmerný ( s využitím Náučného chodníka K prameňom Bebravy obojsmerný), peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 2,2km/270m. Čas prechodu: 1 hodina 15 minút v jednom smere. Náročnosť: Stredne náročná trasa. Počet zastávok: 5 1. Obec Čierna Lehota  2. Zver našich lesov 3. Rohatá skala 4. Rastliny nášho regiónu 5. Lokalita Hrádok Popis: Náučný chodník zo svojho východiska, kde je osadený infopanel č.1 pokračuje spoločne so zeleným turistickým chodníkom (5410) severným smerom na horný okraj obce. Na autobusovej zastávke v severnej časti obce...

Turistické chodníky KST v okrese Bánovce nad Bebravou

0705b (Z Bezovca na chatu pod Inovcom) 0708 Chodník Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka 2419b Chodník Štefana Petroviča (Z Panskej javoriny do Prašíc) 2423b (Z chaty Homôlka na chatu pod Ostrým vrchom) 2431 (Zo Závady pod Čiernym vrchom na Demovec) 2448 (Z Liešťan na Suchý vrch) 2449 (Z Uhrovca na Uhliská) 2608 (Z lokality Vozore do Diviackej Novej Vsi) 5110 (Z Opatovej na Veľké lúky) 5133 (Zo Závady pod Čiernym vrchom do Valaskej Belej) 5134 (Z Kšinnej do Nitrianskeho Rudna) 5406 (Z Uhrovského Podhradia do lokality Varty) 5408 (Z Bánoviec nad Bebravou na Jankov vŕšok) 5410 (Z Podlužian na Rychtárske zienky)...

Náučný chodník Jeleň – Baračka v Trenčianskych Tepliciach

Východisko: Trenčianske Teplice, železničná stanica (270m). Rok otvorenia: 2010 Zameranie: Prírodovedné, historické. Typ: Samoobslužný, líniový s odbočkami, obojsmerný, peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 4,9km/235m. Čas prechodu: 2 hodiny. Náročnosť: Nenáročná trasa. Počet zastávok: 6 + 2 úvodné panely. 1. História kúpeľov 2. Jeleň 3. Trenčiansky hrad – Studňa lásky 4. Krasové javy – závrty 5. Klokoč perovitý 6. Legenda o objavení prameňov Popis: Náučný chodník je v teréne značený smerovníkmi a značkami žltej farby. Zo svojho východiska pokračuje stúpaním lesom k infopanelu č.1, ku ktorému prichádza za 15 minút. Pokračuje 5 minút stúpaním, prechádza okolo Jaskyne pod Jeleňom a prichádza k rázcestiu pod Jeleňom. Odtiaľ je prvá (približne 90m) odbočka...