Náučný chodník Rohatá skala – Hrádok v Čiernej Lehote

Východisko: Stred obce Čierna Lehota severovýchodne od obecného úradu. Rok otvorenia: 2012 Zameranie: Prírodovedné, ochranárske, historické. Typ: Samoobslužný, líniový s dvomi odbočkami, jednosmerný ( s využitím Náučného chodníka K prameňom Bebravy obojsmerný), peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 2,2km/270m. Čas prechodu: 1 hodina 15 minút v jednom smere. Náročnosť: Stredne náročná trasa. Počet zastávok: 5 1. Obec Čierna Lehota  2. Zver našich lesov 3. Rohatá skala 4. Rastliny nášho regiónu 5. Lokalita Hrádok Popis: Náučný chodník zo svojho východiska, kde je osadený infopanel č.1 pokračuje spoločne so zeleným turistickým chodníkom (5410) severným smerom na horný okraj obce. Na autobusovej zastávke v severnej časti obce...

Turistické chodníky KST v okrese Bánovce nad Bebravou

0708 Chodník Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka 2423b (Z chaty Homôlka na chatu pod Ostrým vrchom) 2431 (Zo Závady pod Čiernym vrchom na Demovec) 2448 (Z Liešťan na Suchý vrch) 2449 (Z Uhrovca na Uhliská) 2608 (Z lokality Vozore do Diviackej Novej Vsi) 5110 (Z Opatovej na Uhliská) 5133 (Zo Závady pod Čiernym vrchom do Valaskej Belej) 5134 (Z Kšinnej do Nitrianskeho Rudna) 5408 (Z Bánoviec nad Bebravou na Jankov vŕšok) 5410 (Z Podlužian na Rychtárske zienky) 8136 (Z Bánoviec nad Bebravou do Kšinnej) 8137 (Z Omastinej do Nitrianskeho Rudna) 8138 (Zo Slatinky nad Bebravou na chatu Homôlka) 8139 (Zo sedla...

Náučný chodník Jeleň – Baračka v Trenčianskych Tepliciach

Východisko: Trenčianske Teplice, železničná stanica (270m). Rok otvorenia: 2010 Zameranie: Prírodovedné, historické. Typ: Samoobslužný, líniový s odbočkami, obojsmerný, peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 4,9km/235m. Čas prechodu: 2 hodiny. Náročnosť: Nenáročná trasa. Počet zastávok: 6 + 2 úvodné panely. 1. História kúpeľov 2. Jeleň 3. Trenčiansky hrad – Studňa lásky 4. Krasové javy – závrty 5. Klokoč perovitý 6. Legenda o objavení prameňov Popis: Náučný chodník je v teréne značený smerovníkmi a značkami žltej farby. Zo svojho východiska pokračuje stúpaním lesom k infopanelu č.1, ku ktorému prichádza za 15 minút. Pokračuje 5 minút stúpaním, prechádza okolo Jaskyne pod Jeleňom a prichádza k rázcestiu pod Jeleňom. Odtiaľ je prvá (približne 90m) odbočka...

Z Ilavy cez Starý háj pod Vlčinec

Orientačné miesta: Ilava (bus) – Starý háj (517m) – Chaty-Iliavka (400m) – Rázcestie modrý TZCH. Dĺžka: 4,7km. Čas prechodu: 2 hodiny. Prevýšenie: Stúpanie 299m/klesanie 83m. Farba: Žltá. Priebeh a zaujímavosti trasy: Chodník začína v Ilave, v lokalite Skala, na odbočke zo štátnej cesty na mestskú časť Iliavka. Pokračuje po ceste do tejto mestskej časti a približne po 820m odbočuje vľavo na lesnú cestu. Stúpa na vrch Stará háj (517,9m). Z vrcholu pokračuje najskôr miernym klesaním, neskôr po hrebeni ponad chatovú osadu, zľava obchádza kopec s vysielačom a vychádza na lúky. Poľnou cestou prichádza do lokality Chaty-Iliavka. Tu začína zelený miestny chodník do osady Háj. Žltý chodník...

Z Ilavy cez Batinov vrch pod Sedličnú horu

Orientačné miesta: Ilava (bus) – Batinov vrch (405m) – Rázcestie modrý TZCH. Dĺžka: 3,8km. Čas prechodu: 1 hodina 30 minút. Prevýšenie: Stúpanie 255m/klesanie 53m. Farba: Modrá. Priebeh a zaujímavosti trasy: Chodník začína v Ilave, v lokalite Skala, na odbočke zo štátnej cesty na mestskú časť Iliavka. Pokračuje po ceste do tejto mestskej časti a približne po 150m odbočuje vpravo na lesný chodník. Po tomto chodníku stúpa na vrch Batina (405,8m), ktorý je tiež známy ako Batinov vrch. Z vrcholu pokračuje po hrebeni juhovýchodným smerom na Sedličnú horu (498,2m). Z nej mierne klesá až k modrému turistickému chodníku (2423a), na ktorom končí. Z chodníka sú pekné výhľady na...